• 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 3Д/17 Лиценце за проширење PACS-а

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/17 за јавну набавку добара – лиценце за проширење PACS-а. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/17 Појашњење конкурсне документације (29.05.2017. године) Измјена и допуна конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (29.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (09.06.2017. године) Одлука о измјени

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1Д/17 за јавну набавку добара – рачунарске опреме (storage). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1Д/17 Појашњење конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречешћени текст (29.05.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (29.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (16.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/17 за јавну набавку добара – одећа за операционе сале. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15Д/17 Измјене и допуне конкурсне документације (01.06.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (01.06.2017. године) Одлука о обустави поступка (16.06.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (22.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8У/17 за јавну набавку услуга – редовно и периодично одржавање дизел електро агрегата за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8У/17 Одлука о додјели уговора (09.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.06.2017. године)

  • 23. МАЈА '17.

  ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/17 за јавну набавку услуга – сервис и одржавање Philips CT Briliance 64 за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4У/17 Одлука о додјели уговора (08.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (27.06.2017. године)

  • 19. МАЈА '17.

  ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/17 Појашњење конкурсне докуметнације (25.05.2017. године) Измјене и допуне конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Појашњење конкурсне документације (31.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017.

  • 19. МАЈА '17.

  ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене по партијама за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/17 Појашњење конкурсне документације (22.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (22.06.2017.

  • 17. МАЈА '17.

  ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/17 за јавну набавку добара – тонера, фотокондуктора и рибон трака. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/17 Појашњење конкурсне документације (24.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (20.06.2017. године)

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1У/17 за сервисирање и поправку медицинске опреме по партијама за период до годину дана.

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/17 за потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача за период од 12 месеци.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас