• 02. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9У/17 за јавну набавку услуга – набавка услуге годишњег сервисирања телефонске централе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 9У/17 Одлука о додјели уговора (14.06.2017. године) Обавештење о закљученом уговору (23.06.2017. године)

  • 30. МАЈА '17.

  ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16Д/17 за јавну набавку добара – набавка напитака за репрезентацију, по партијама.

  • 29. МАЈА '17.

  ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/17 за јавну набавку услуга – радови на адаптацији простора за рендген салу.

  • 26. МАЈА '17.

  ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 27Д/17 за јавну набавку добара – прехрамбени производи по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 27Д/17 Појашњење конкурсне документације (09.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (16.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (29.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (29.06.2017. године)

  • 26. МАЈА '17.

  ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 26Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 26Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 26Д/17 – појашњење (07.06.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 26Д/17 – измјене и допуне (07.06.2017. године) Конкурсна документација

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 3Д/17 Лиценце за проширење PACS-а

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/17 за јавну набавку добара – лиценце за проширење PACS-а. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/17 Појашњење конкурсне документације (29.05.2017. године) Измјена и допуна конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (29.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (09.06.2017. године) Одлука о измјени

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1Д/17 за јавну набавку добара – рачунарске опреме (storage). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1Д/17 Појашњење конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречешћени текст (29.05.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (29.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (16.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/17 за јавну набавку добара – одећа за операционе сале. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15Д/17 Измјене и допуне конкурсне документације (01.06.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (01.06.2017. године) Одлука о обустави поступка (16.06.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (22.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8У/17 за јавну набавку услуга – редовно и периодично одржавање дизел електро агрегата за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8У/17 Одлука о додјели уговора (09.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.06.2017. године)

  • 23. МАЈА '17.

  ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/17 за јавну набавку услуга – сервис и одржавање Philips CT Briliance 64 за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4У/17 Одлука о додјели уговора (08.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (27.06.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777