• 23. АВГ '19.

  ЈН МВ 25Д/19 Разни болнички инвентар (душеци, колица, ноћни ормарићи и др.)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25Д/19 – добра – разни болнички инвентар (душеци, колица, ноћни ормарићи и др.). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/19 Одлука о додели уговора – партије 1, 2 и 5 (23.09.2019. године)

  • 21. АВГ '19.

  ЈН МВ 27Д/19 Набавка фотокондуктора и тонера

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 27Д/19 – добра – набавка фотокондуктора и тонера. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 27Д/19 Одлука о обустави поступка (03.09.2019.)

  • 19. АВГ '19.

  ЈН МВ 26Д/19 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 26Д/19 – добра – потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача, за период од годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/19 Одлука о додели уговора (03.09.2019.) Обавештење о закљученом уговору (18.09.2019.)

  • 16. АВГ '19.

  ЈН ОП 30Д/19 Цев за CT Brilliance произвођача Phillips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/19 – добра – цев за CT Brilliance произвођача Phillips. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (17.09.2019.)

  • 15. АВГ '19.

  ЈН ОП 2Р/19 Радови на реновирању Одељења ортопедије

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2Р/19 – радови – радови на реновирању Одељења ортопедије. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2Р/19 Одлука о додели уговора (04.10.2019.)

  • 15. АВГ '19.

  ЈН ОП 3Р/19 Радови на санацији и адаптација простора за централну стерилизацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Р/19 – радови – радови на санацији и адаптација простора за централну стерилизацију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3Р/19 Конкурсна документација – измена (11.09.2019.) Обавештење о продужењу рока – 01 (11.09.2019.) Обавештење о продужењу рока – 02 (11.09.2019.) Одлука о обустави поступка (04.10.2019.) Позив за подношење понуде

  • 31. ЈУЛА '19.

  ЈН МВ 17У/19 Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17У/19 – услуге – одржавање серверске и мрежне инфраструктуре. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 17У/19

  • 25. ЈУЛА '19.

  ЈН ОП 28Д/19 Лекови ван листе лекова за период до 12 месеци

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/19 – добра – лекови ван листе лекова  за период до 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 28Д/19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 01 – партија 2 (04.09.2019.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 02 – партија 3 (04.09.2019.)

  • 19. ЈУЛА '19.

  ЈН ОП 10У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме (за период до годину дана)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 10У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме за период до годину дана, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 10У/19 Одлука о обустави поступка – партије 1/8/9/10 и 13 (26.08.2019.) Одлука о додели уговора – партије 2/3/4/5/6/7/11 и 12 (26.08.2019.) Обавештење о закљученом уговору – партија 3

  • 19. ЈУЛА '19.

  ЈН МВ 15У/19 Услуга редовног месечног одржавања и поправке лифтова за потребе КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15У/19 – услуге – услуге редовног месечног одржавања и поправке лифтова за потребе КБЦ „Бежанијска коса“, за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15у/19 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2019.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас