• 03. МАР '20.

  ЈН ОП 15Д/20 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 15Д/20 – добра – остали медицински и лабораторијски материјал за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 15Д/20

  • 26. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 14Д/20 Хемикалије и материјал за патологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14Д/20 – добра – хемикалије и материјал за патологију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/20

  • 25. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 12Д/20 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 12Д/20 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 12Д/20

  • 24. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 11Д/20 Санитетски потрошни материјал за лапароскопску хирургију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 11Д/20 – добра – санитетски потрошни материјал за лапароскопску хирургију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 11Д/20

  • 19. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 8Д/20 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8Д/20 – добра – уградни материјал у хирургији. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 8Д/20

  • 19. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 1Р/20 Уградња аутоматских врата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/20 – радови – уградња аутоматских врата. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/20 Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/20 – измена (27.02.2020.) Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/20 – појашњење (27.02.2020.) Обавештење о продужењу рока (27.02.2020.)

  • 14. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 7Д/20 Тонери, кертриџи, рибон траке & фотокондуктори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 7Д/20 – добра – тонери, кертриџи, рибон траке и фотокондуктори, по партијама (за период до 12 месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/20 – појашњење (26.02.2020.) Одлука о обустави поступка – партије 1/2/10 и 12 (02.03.2020.) Обавештење о обустави поступка – партије 1/2/10 и

  • 12. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 8Д/20 Папирна галантерија

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8Д/20 – добра – папирна галантерија. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8Д/20

  • 05. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 5Д/20 Потрошни занатски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 5Д/20 – добра – потрошни занатски материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 – измена (11.02.2020.) Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 – пречишћени текст (11.02.2020.) Обавештење о продужењу рока (11.02.2020.)

  • 29. ЈАН '20.

  ЈН МВ 3Д/20 Канцеларијски материјал (хартија А4)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/20 – добра – канцеларијски материјал – хартија А4, фотокопир 80гр. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 – појашњење 1 (29.01.2020.) Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 – појашњење 2 (29.01.2020.) Одлука о додели уговора (07.02.2020.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас