• 14. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 2У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2У/18 за јавну набавку добара – сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2У/18 Конкурсна документација ЈН ОП 2У/18 – измјена (02.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 2У/18 – пречишћени текст (02.03.2018. године)

  • 13. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 6Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 6Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/18 – појашњење (19.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/18 – појашњење (22.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/18 – измјена (22.02.2018. године)

  • 12. ФЕБ '18.

  ЈН МВ 7Д/18 Тонери, фотокондуктори и рибон траке

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 7Д/18 за јавну набавку добара – тонери, фотокондуктори и рибон траке. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/18 Обавјештење о продужењу рока (12.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/18 – појашњење (19.02.2018. године) Одлука о додјели уговора (23.02.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (08.03.2018. године)

  • 09. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 5Д/18 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5Д/18 за јавну набавку добара – прехрамбени производи, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 5Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 5Д/18 – појашњење (14.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 5Д/18 – појашњење (22.02.2018. године) Одлука о додјели уговора (06.03.2018. године) Одлука о додјели уговора (16.03.2018.

  • 09. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 1Д/18 Стаплери, мрежице и остали уградни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Д/18 за јавну набавку добара – стаплери, мрежице и остали уградни материјал по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 1Д/18 – појашњење (14.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 1Д/18 – измјена (28.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП

  • 09. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 3Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/18 – појашњење (06.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/18 – појашњење (08.03.2018. године) Одлука о закључењу оквирног споразума

  • 09. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 4Д/18 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4Д/18 за јавну набавку добара – цитостатици са Д листе лекова по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (16.03.2018. године) Одлука о обустави поступка (16.03.2018. године)

  • 08. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 2Д/18 Лекови са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2Д/18 за јавну набавку добара – лекови са Д листе лекова, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/18 – појашњење (14.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/18 – појашњење (20.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/18

  • 08. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 7Д/18 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7Д/18 за јавну набавку добара – санитетски и други потрошни материјал, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/18 – појашњење (09.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/18 – измјена (12.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/18 –

  • 02. ФЕБ '18.

  ЈН ОП 1У/18 Сервисирање и одржавање Philips CT Brilliance 64

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1У/18 за јавну набавку услуга – сервисирање и одржавање Philips CT Brilliance 64. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1У/18 Конкурсна документација ЈН ОП 1У/18 – измјена (21.02.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 1У/18 – пречишћени текст (21.02.2018. године) Одлука о додјели уговора (07.03.2018. године) Обавјештење о закљученом

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас