• 21. ЈУНА '18.

  ЈН МВ 18Д/18 Папирна галантерија

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/18 за јавну набавку добара – папирне галантерије. Позив за подношење понуде Конкурсна документација JН МВ 18Д/18 Одлука о додели уговора (09.07.2018.)

  • 21. ЈУНА '18.

  ЈН ОП 6У/18 Услуге сервисирања и поправке медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 6У/18 за јавну набавку добара – услуге сервисирања и поправке медицинске опреме по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 6У/18 Одлука о обустави поступка (16.07.2018.) Одлука о додели уговора (16.07.2018.)

  • 18. ЈУНА '18.

  ЈН МВ 10У/18 Услуге сервисирања телефонске централе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10У/18 за јавну набавку добара – услуге сервисирања телефонске централе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10У/18 Одлука о обустави поступка (26.06.2018. године) Обавештење о обустави поступка (28.06.2018. године)

  • 11. ЈУНА '18.

  ЈН ОП 35Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 35Д/18 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 35Д/18

  • 07. ЈУНА '18.

  ЈН ОП 34Д/18 Инфузионе и шприц пумпе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/18 за јавну набавку добара – инфузионе и шприц пумпе по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење (15.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење (18.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење 1 (20.06.2018.

  • 30. МАЈА '18.

  ЈН ОП 31Д/18 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 31Д/18 за јавну набавку добара – санитетски и други потрошни материјал по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 – измена (31.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 – пречишћени текст (31.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП

  • 29. МАЈА '18.

  ЈН МВ 13Д/18 Болесничка постељина и остало платно

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/18 за јавну набавку добара – болесничка постељина и остало платно. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (04.06.2018. године) Одлука о додјели уговора (13.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (13.06.2018. године)

  • 28. МАЈА '18.

  ЈН ОП 25Д/18 Цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/18 за јавну набавку добара – цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (05.06.2018. године) Одлука о закључењу оквирног споразума (27.06.2018. године) Обавештење о закљученом

  • 24. МАЈА '18.

  ЈН ОП 30Д/18 Лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/18 за јавну набавку добара – лекови по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – измена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – пречишћени

  • 24. МАЈА '18.

  ЈН ОП 29Д/18 Хирушки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/18 за јавну набавку добара – хирушки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – појашњење (30.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – пречишћени текст (01.06.2018. године) Одлука о закључењу

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас