• 17. ОКТ '19.

  ЈН ОП 13У/19 Услужно прање и пеглање веша за потребе КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 13У/19 – услуге – услужно прање и пеглање веша за потребе КБЦ „Бежанијска коса“ за период до 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 13у/19 Конкурсна документација ЈН ОП 13у/19 – пречишћен текст (01.11.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 13у/19 – појашњење 1 (01.11.2019.) Конкурсна документација ЈН

  • 17. ОКТ '19.

  ЈН ОП 14У/19 Сервисирање и поправка апарата меланоскопа Molemax

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14У/19 – услуге – сервисирање и поправка апарата меланоскопа Molemax. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14у/19

  • 16. ОКТ '19.

  ЈН МВ 18У/19 Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/19 – услуге – одржавање серверске и мрежне инфраструктуре. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18у/19 Одлука о додели уговора (16.10.2019.) Обавештење о закљученом уговору (12.11.2019.)

  • 09. ОКТ '19.

  ЈН МВ 28Д/19 Канцеларијски материјал, папирна галантерија, компакт дискови, ЕКГ траке…

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/19 – добра – канцеларијски материјал, папирна галантерија, компакт дискови, ЕКГ траке, термалне ролне и траке, батерије, налепнице и бар-код налепнице, рибон кетриџи и папирни усници за спирометрију за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/19 Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/19 – измена (14.10.2014.) Конкурсна документација

  • 07. ОКТ '19.

  ЈН ОП 35Д/19 Медицинска опрема – видео-колоноскоп

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 35Д/19 – добра – медицинска опрема – видео-колоноскоп. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 35Д/19

  • 04. ОКТ '19.

  ЈН ОП 34Д/19 Mедицинска опрема – ендовидеостуб са биполарним ресетоскопом и пратећом опремом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/19 – добра – медицинска опрема – ендовидеостуб са биполарним ресетоскопом и пратећом опремом. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/19 Одлука о додели уговора (05.11.2019.)

  • 25. СЕП '19.

  ЈН ОП 33Д/19 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 33Д/19 – добра – прехрамбени производи (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 33Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 33Д/19 – измена (02.10.2019.) Обавештење о продужењу рока (02.10.2019.)

  • 13. СЕП '19.

  ЈН МВ 15Д/19 Енергенти: дизел, бензин и течни нафтни гас

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/19 – добра – енергенти: дизел, бензин и течни нафтни гас (за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15Д/19 Одлука о додели уговора (25.09.2019.)

  • 11. СЕП '19.

  ЈН ОП 31Д/19 Медицинска опрема

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 31Д/19 – добра – медицинска опрема (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/19

  • 05. СЕП '19.

  ЈН ОП 12У/19 Сервисирање и поправка апарата меланоскопа Molemax

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 12У/19 – услуге – сервисирање и поправка апарата меланоскопа Molemax. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 12У/19

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас