• 11. ДЕЦ '18.

  ЈН ОП 2Р/18 Радови на санацији и адаптацији простора за централну стерилизацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2Р/18 – радови – радови на санацији и адаптацији простора за централну стерилизацију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2Р/18

  • 10. ДЕЦ '18.

  ЈН ОП 67Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 67Д/18 – добра – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 67Д/18 Одлука о обустави поступка – партије 3, 4 и 12 (27.12.2018.) Одлука о закључењу оквирног споразума – партије – 1/2/5/6/7/8/9/10 и 11 (27.12.2018.)

  • 10. ДЕЦ '18.

  ЈН ПП 2Д/18 Пахуљице, мињон корпице, розен слане коре, кекс

  КБЦ ”Бежанијска коса” је покренула преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН ПП 2Д/18 – добра – пахуљице, мињон корпице, розен слане коре, кекс. Обавештење о покретању преговарачког поступка Конкурсна документација ЈН ПП 2Д/18 Одлука о додели уговора (20.12.2018.)

  • 07. ДЕЦ '18.

  ЈН МВ 24У/18 Услуге мобилне телефоније

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 24У/18 – услуге – услуге мобилне телефоније. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18 Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18 – измена (11.12.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18 – појашњење (11.12.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18 – измена (12.12.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18 – појашњење (12.12.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 24У/18

  • 07. ДЕЦ '18.

  ЈН ОП 13У/18 Сервисирање и поправка респиратора произвођача HAMILTON

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 13У/18 – услуге – сервисирање и поправка респиратора произвођача HAMILTON за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 13У/18 Одлука о додели уговора (27.12.2018.)

  • 04. ДЕЦ '18.

  ЈН ОП 65Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 65Д/18 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 65Д/18 Одлука о додели уговора (24.12.2018.)

  • 04. ДЕЦ '18.

  ЈН МВ 42Д/18 Заштитна опрема за Дијагностички Имиџинг Центар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 42Д/18 – добра – заштитна опрема за Дијагностички Имиџинг Центар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 42Д/18 Одлука о додели уговора (24.12.2018.)

  • 03. ДЕЦ '18.

  ЈН ОП 27Д/18 Набавка дизел агрегата 275kWA сa монтажом и уградњом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 27Д/18 – добра – набавка дизел агрегата  275kWA сa монтажом и уградњом. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 27Д/18 Одлука о додели уговора (24.12.2018.)

  • 30. НОВ '18.

  ЈН ОП 66Д/18 Резервни део за апарат за терапију бола Dolorclast

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 66Д/18 – добра – резервни део за апарат за терапију бола Dolorclast. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 66Д/18 Одлука о обустави поступка (16.01.2019.)

  • 30. НОВ '18.

  ЈН ОП 64Д/18 Лабораторијски тестови и реагенси за спољашњу контролу квалитета

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 64Д/18 – добра – лабораторијски тестови и реагенси за спољашњу контролу квалитета за 2019. годину. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 64Д/18 Одлука о обустави поступка (20.12.2018.) Обавештење о обустави поступка (21.12.2018.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас