• 28. ОКТ '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-20 – добра – цитостатици са листе Б и листе Д листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Sopharma Trading (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Amicus SRB (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Inpharm Co (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Vega

  • 03. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-32 Балон катетери за 2020. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-32 – добра – балон катетери за 2020. годину. Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Interfortas Medical (03.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Stars Medical (03.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Biotec Medical (18.09.2020.)

  • 02. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-31 Коронарни стентови за 2020. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-31 – добра – коронарни стентови за 2020. годину. Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Gosper (02.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Medtronic Srbija (02.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Soul Medical (15.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Medica Linea (15.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр.

  • 02. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-91 Имплантати за преломе бутне кости и потколенице

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-91 – добра – имплантати за преломе бутне кости и потколенице. Обавештење о закљученом уговору Zоrex Pharma (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Narcissus (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Narcissus (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Zоrex Pharma (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Makler (уговор

  • 02. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-100 Лек fitomenadion (витамин К1)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-100 – добра – лек fitomenadion (витамин К1) 2 mg и 10 mg. Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma (уговор бр. 3)

  • 07. АВГ '20.

  ЈН ОП 28Д/20 Резервни делови за МР Avantio Dot

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/20 – добра – поступак за набавку резервних делова за МР Avantio Dot, произвођача Siemens. Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  • 09. ЈУЛА '20.

  ЈН МВ 15Д/20 Материјали за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/20 – добра – материјали за одржавање хигијене. Обавештење о закљученом уговору BBC Promet 

  • 09. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-3 Оригинални и иновативни лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-3 – добра – оригинални и иновативни лекови. Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Adoc (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB

  • 02. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 34Д/20 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/20 – добра – цитостатици са Д листе лекова (за период до годину дана). Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација – пречишћен текст (16.07.2020.) Конкурсна документација – измена (16.07.2020.) Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом оквирном споразуму Amicus Одлука о закључењу оквирног споразума Amicus Обавештење о закљученом

  • 02. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 30Д/20 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/20 – добра – медицински гасови. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом оквирном споразуму Messer Обавештење о закљученом уговору Messer

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777