• 08. МАЈА '19.

  ЈН МВ 16Д/19 Ситни инвентар за занатске радове

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16Д/19 – добра – ситни инвентар за занатске радове. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16Д/19 Одлука о обустави поступка (17.05.2019.)

  • 08. МАЈА '19.

  ЈН МВ 8У/19 Сервисирање службених возила

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8У/19 – услуге – сервисирање службених возила за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8У/19 Одлука о обустави поступка (06.06.2019.)

  • 04. АПР '19.

  ЈН ОП 1Р/19 Уградња аутоматске рампе са пратећом опремом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/19 – радови – уградња аутоматске рампе са пратећом опремом. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/19

  • 25. МАР '19.

  ЈН МВ 12Д/19 Набавка резервног дела за цистоскоп

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12Д/19 – добра – набавка резервног дела за цистоскоп. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/19 Одлука о обустави поступка (09.04.2019. године)

  • 20. МАР '19.

  ЈН ОП 5Д/19 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5Д/19 – добра – цитостатици са Д листе лекова. Одлука о закључењу оквирног споразума – партије – 1/3/4/5/6 и 7 (20.03.2019.)

  • 20. МАР '19.

  ЈН ОП 4Д/19 Лекови са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4Д/19 – добра – лекови са Д листе лекова. Одлука о закључењу оквирног споразума – партије – 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18 и 19 (20.03.2019.)

  • 20. МАР '19.

  ЈН ОП 12Д/19 Спирометар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 12Д/19 – добра – медицинска опрема – спирометар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 12Д/19

  • 20. МАР '19.

  ЈН ОП 15Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 15Д/19 – добра – медицински потрошни материјал за интервентну радиологију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 15Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 15Д/19 – измена (20.03.2019.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (08.05.2019.)

  • 20. МАР '19.

  ЈН МВ 13Д/19 Вођица за биопсију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/19 – добра – медицински потрошни материјал – вођица за биопсију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/19

  • 20. МАР '19.

  ЈН ОП 13Д/19 Мрежице и остали уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 13Д/19 – добра – мрежице и остали уградни материјал у хирургији, по партијама (за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 13Д/19

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас