• 10. АВГ '18.

  ЈН МВ 28Д/18 Кисеонички протокомери

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/18 – добра – кисеонички протокомери. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – измена (15.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – појашњење (15.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – пречишћен текст (15.08.2018.) Обавештење о продужењу рока (15.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18

  • 07. АВГ '18.

  ЈН ОП 44Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 44Д/18 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал (за период до девет месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 44Д/18 Одлука о додели уговора (27.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партија 4 (03.09.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партије 1 и 2 (04.09.2018.) Обавештење о закљученом уговору

  • 06. АВГ '18.

  ЈН ОП 7У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7У/18 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме (по партијама за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – измена (13.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – појашњење (13.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – пречишћени текст

  • 02. АВГ '18.

  ЈН МВ 26Д/18 Кабл са генератором за апарат Ultracisione

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 26Д/18 – добра – кабл са генератором за апарат Ultracisione за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/18 Одлука о додели уговора (14.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору (21.08.2018.)

  • 01. АВГ '18.

  ЈН ОП 43Д/18 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 43Д/18 – добра – прехрамбени производи (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 43Д/18 Одлука о додели уговора (23.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (14.09.2018.)

  • 31. ЈУЛА '18.

  ЈН ОП 1Р/18 Замена врата у згради КБЦ „Бежанијска коса“ (уградња електронских врата).

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/18 – радови – замена врата у згради КБЦ „Бежанијска коса“ – уградња електронских врата. Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

  • 31. ЈУЛА '18.

  ЈН МВ 9У/18 Имплементација ЛИС-а за потребе микробиологије и модула за Службу трансфузиологије

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9У/18 – услуге – имплементација ЛИС-а за потребе микробиологије и модула за Службу трансфузиологије, са одржавањем. Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

  • 30. ЈУЛА '18.

  ЈН ОП 42Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 42Д/18 – добра – лекови ван листе лекова за период до шест месеци (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/18 измена (06.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/18 појашњење (06.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/18 пречишћен текст (06.08.2018.) Обавештење о обустави поступка за партију

  • 27. ЈУЛА '18.

  ЈН МВ 13У/18 Одржавање и поправка лифтова у КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13У/18 – услуге – одржавање и поправка лифтова у КБЦ „Бежанијска коса“. Обавештење о закљученом уговору (27.07.2018.)

  • 27. ЈУЛА '18.

  ЈН ОП 26Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 26Д/18 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору (27.07.2018.) Одлука о обустави поступка (31.07.2018.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас