• 02. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-100 Лек fitomenadion (витамин К1)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-100 – добра – лек fitomenadion (витамин К1) 2 mg и 10 mg. Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma (уговор бр. 3)

  • 07. АВГ '20.

  ЈН ОП 28Д/20 Резервни делови за МР Avantio Dot

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/20 – добра – поступак за набавку резервних делова за МР Avantio Dot, произвођача Siemens. Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  • 09. ЈУЛА '20.

  ЈН МВ 15Д/20 Материјали за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/20 – добра – материјали за одржавање хигијене. Обавештење о закљученом уговору BBC Promet 

  • 09. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-3 Оригинални и иновативни лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-3 – добра – оригинални и иновативни лекови. Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Adoc (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB

  • 02. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 34Д/20 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/20 – добра – цитостатици са Д листе лекова (за период до годину дана). Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација – пречишћен текст (16.07.2020.) Конкурсна документација – измена (16.07.2020.) Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом оквирном споразуму Amicus Одлука о закључењу оквирног споразума Amicus Обавештење о закљученом

  • 02. ЈУЛА '20.

  ЈН ОП 30Д/20 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/20 – добра – медицински гасови. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом оквирном споразуму Messer Обавештење о закљученом уговору Messer

  • 29. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 27Д/20 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 27Д/20 – добра – лекови ван листе лекова (lonsurf – trifluridin + tipiracil, ftbl). Одлука о закључењу оквирног споразума Phoenix Pharma Обавештење о закљученом оквирном споразуму Phoenix Pharma

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-27 Коронарни стентови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-27 – добра – коронарни стентови. Обавештење о закљученом уговору бр. 3 – Amicus (26.06.2020.)

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 6Д/20 Ларингоскоп са шпатулама Macintosh и McCoy

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 6Д/20 – добра – ларингоскоп са шпатулама Macintosh и McCoy. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 6Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 6Д/20 – измена Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора – партије 1 и 2 Обавештење о закљученом уговору – партије 1 и 2

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 29Д/20 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/20 – добра – набавка напитака за репрезентацију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/20

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас