• 17. ЈУЛА '19.

  ЈН МВ 14У/19 Услуге одржавања телекомуникационог система AVAYA са реконфигурацијом система

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14У/19 – услуге – услуге одржавања телекомуникационог система AVAYA са реконфигурацијом система. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14у/19

  • 16. ЈУЛА '19.

  Јавно надметање – лицитација за откуп отпадног картона и папира

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају отпадног картона и папира (путем прикупљања понуда електронским путем). Предмет продаје је разни отпадни картон и папир, прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (16.07.2019.)

  • 16. ЈУЛА '19.

  ЈН МВ 24Д/19 Папирна галантерија

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 24Д/19 – добра – папирна галантерија. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 24Д/19

  • 16. ЈУЛА '19.

  ЈН ОП 26Д/19 Респиратори за механичку вентилацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 26Д/19 – добра – респиратори за механичку вентилацију (5 ком.). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 26Д/19 Обавештење о закљученом уговору (04.09.2019.)

  • 09. ЈУЛА '19.

  ЈН МВ 13У/19 Преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13У/19 – услуге – преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13У/19 Конкурсна документација ЈН МВ 13У/19 – појашњење (12.07.2019.) Одлука о додели уговора (22.07.2019.) Обавештење о закљученом уговору (13.08.2019.)

  • 09. ЈУЛА '19.

  ЈН ОП 24Д/19 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/19 – добра – санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/19 – измена 1 (19.07.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/19 – измена 2 (19.07.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/19 – појашњење (19.07.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/19

  • 27. ЈУНА '19.

  ЈН МВ 23Д/19 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23Д/19 – добра – потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23Д/19 Одлука о додели уговора (25.07.2019.)

  • 27. ЈУНА '19.

  ЈН МВ 12У/19 Одржавање и провера гасних инсталација (медицински кисеоник, азот оксидул, ваздух, вакум)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12У/19 – услуге – одржавање и провера гасних инсталација у КБЦ „Бежанијска коса“ (медицински кисеоник, азот оксидул, ваздух, вакум). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12У/19 Одлука о додели уговора (25.07.2019.)

  • 27. ЈУНА '19.

  ЈН ОП 25Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/19 – добра – медицински потрошни материјал за интервентну радиологију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 – партије 9 и 10 (15.08.2019.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2 – партије 23 и 24 (15.08.2019.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 3 – партије

  • 18. ЈУНА '19.

  ЈН ОП 23Д/19 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 23Д/19 – добра – набавка напитака за репрезентацију (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 23Д/19 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2019.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас