• 25. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-2 Лекови са листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-2 – добра – лекови са листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Farmalogist Обавештење о закљученом уговору Vega (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Eco Trade (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Pfizer (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Inpharm (уговор бр.

  • 22. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-38 Импланти за кукове и колена

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-38 – добра – импланти за кукове и колена. Обавештење о закљученом уговору Makler – партија 23 Обавештење о закљученом уговору Orthoaid – партија 16 Обавештење о закљученом уговору Prospera и Makler – партије 4, 10 и 13 (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia – партије 1/9/14/27 и 32 (уговор бр. 6)

  • 19. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-4 Лабораторијски реагенси

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-4 – добра – лабораторијски реагенси (изузев за трансфузију). Обавештење о закљученом уговору Гален Фокус – партије 213 и 214 Обавештење о закљученом уговору ADOC – партија 206 Обавештење о закљученом уговору Yunycom – партија 10 Обавештење о закљученом уговору Еуродијагностика (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Еуромедицина (уговор бр.

  • 17. ЈУНА '20.

  Јавно надметање – лицитација за откуп отпадног јестивог уља

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају отпадног јестивог уља (путем прикупљања понуда електронским путем). Предмет продаје је отпадно јестиво уље, прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (17.06.2020.)

  • 16. ЈУНА '20.

  Јавно надметање – лицитација за откуп разног отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају разног отпада (путем прикупљања понуда електронским путем). Предмет продаје је разни отпадни материјал, прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (16.06.2020.)

  • 11. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 12У/20 Одржавање IT опреме и резерни делови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12У/20 – добра – одржавање IT опреме и резерни делови. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 12У/20

  • 11. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-6 Балон катетери за 2019. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-6 – добра – балон катетери за 2019. годину. Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Aptus Обавештење о закљученом уговору Aptus Обавештење о закљученом уговору Biotec Medical (уговор бр. 3) Обавештење о закљученом уговору Medica Linea (уговор бр. 4)

  • 11. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-30 Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним материјалом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-30 – добра – пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију. Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 3) Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 4)

  • 02. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 10Д/20 Потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Olympus

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/20 – добра – потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Olympus, за период од годину дана. Обавештење о закљученом уговору „Olympus“ (02.06.2020.)

  • 27. МАЈА '20.

  ЈН МВ 14Д/20 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/20 – добра – потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/20 Обавештење о закљученом уговору (22.06.2020.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас