• 20. МАР '19.

  ЈН ОП 14Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14Д/19 – добра – медицински потрошни материјал за интервентну кардиологију. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/19

  • 19. МАР '19.

  ЈН ОП 10Д/19 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 10Д/19 – добра – лабораторијски  реагенси и потрошни материјал (по партијама за период до 12 месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 10Д/19

  • 11. МАР '19.

  ЈН МВ 10Д/19 Потрошни занатски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/19 – добра – потрошни занатски материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10Д/19 Конкурсна документација ЈН МВ 10Д/19 – измена (20.03.2019.) Обавештење о продужењу рока (20.03.2019.)

  • 11. МАР '19.

  ЈН ОП 2У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме произвођача Philips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме произвођача Philips (за период до дванаест месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2У/19

  • 11. МАР '19.

  ЈН ОП 4У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме за период до годину дана (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4У/19 Конкурсна документација ЈН ОП 4У/19 – измена (17.03.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 4У/19 – појашњење (17.03.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 4У/19 – пречишћени текст

  • 11. МАР '19.

  ЈН МВ 8Д/19 Резервни део за РТГ апарат VISION U

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8Д/19 – добра – резервни део за РТГ апарат VISION U (подни статив са носачем РТГ цеви и флет панел детектора за РТГ апарат), са уградњом и калибрацијом. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8Д/19

  • 07. МАР '19.

  ЈН ОП 11Д/19 Санитетски потрошни материјал – дезинфекциона средства

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 11Д/19 – добра – санитетски потрошни материјал – дезинфекциона средства (за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 11Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 11Д/19 – измена (17.03.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 11Д/19 – појашњење (17.03.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 11Д/19 – пречишћени текст (17.03.2019.) Обавештење

  • 06. МАР '19.

  ЈН МВ 11Д/19 Потрошни материјал и резервни делови за рачунарску опрему

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11Д/19 – добра – потрошни материјал и резервни делови за рачунарску опрему. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 11Д/19

  • 28. ФЕБ '19.

  ЈН ОП 5У/19 Сервисирање и поправка апликатора апарата за терапију бола

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5У/19 – услуге – сервисирање и поправка апликатора апарата за терапију бола. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 5У/19

  • 25. ФЕБ '19.

  ЈН ОП 3У/19 Сервис и одржавање CT Briliance 64-Philips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3У/19 – услуге – сервис и одржавање CT Briliance 64-Philips за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3У/19

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас