• 18. МАЈА '18.

  ЈН ОП 28Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова по партијама за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 28Д/18 Одлука о додјели уговора (06.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (19.06.2018. године) Обавештење о обустави поступка (05.07.2018. године)

  • 17. МАЈА '18.

  ЈН МВ 12Д/18 Средства и материјал за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12Д/18 за јавну набавку добара – средства и материјал за одржавање хигијене по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/18 – појашњење (22.05.2018. године) Одлука о додјели уговора (30.05.2018. године) Одлука о обустави поступка (30.05.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 1

  • 16. МАЈА '18.

  ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала оглас за јавно надметање – лицитацију за откуп расходоване опреме.

  • 16. МАЈА '18.

  ЈН ОП 24Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/18 – појашњење (28.05.2018. године) Одлука о закључењу оквирног споразума (15.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (15.06.2018. године) Обавештење о закљученом оквирном

  • 14. МАЈА '18.

  ЈН ОП 23Д/18 Потрошни материјал за бронхоскопију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 23Д/18 за јавну набавку добара – потрошни материјал за бронхоскопију за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 23Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (18.06.2018. године) Обавештење о закљученом оквирноом споразуму (29.06.2018. године)

  • 04. МАЈА '18.

  ЈН ОП 15Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 15Д/18 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 15Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 15Д/18 – појашњење (11.05.2018. године) Одлука о закључењу оквирног споразума (06.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (06.06.2018. године) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1

  • 18. АПР '18.

  ЈН ПП 1Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Обавјештење о покретању преговарачког поступка Конкурсна документација ЈН ПП 1Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (27.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (18.05.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму ” (18.05.2018. године)

  • 04. АПР '18.

  ЈН ОП 18Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 18Д/18 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 Обавјештење о продужењу рока (05.04.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 – појашњење (10.04.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 – измјена (13.04.2018. године) Конкурсна документација

  • 03. АПР '18.

  ЈН МВ 10Д/18 Клима уређаји

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/18 за јавну набавку добара – клима уређаји. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10Д/18 Одлука о додјели уговора (20.04.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (11.05.2018. године)

  • 30. МАР '18.

  ЈН ОП 17Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 17Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 17Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (27.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (18.05.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 2 (18.05.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас