• 20. СЕП '18.

  ЈН МВ 20У/18 Преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 20У/18 – услуге – преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 20У/18 Одлука о додели уговора (18.10.2018.) Обавештење о закљученом уговору (18.10.2018.)

  • 14. СЕП '18.

  ЈН ОП 48Д/18 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 48Д/18 – добра – санитетски и други потрошни материјал  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/18 – измена (21.09.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/18 – пречишћени текст (21.09.2018.) Одлука о обустави поступка за партије 3 и 6

  • 10. СЕП '18.

  ЈН МВ 31Д/18 Енергенти – дизел, бензин и течни нафтни гас

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 31Д/18 – добра – енергенти – дизел, бензин и течни нафтни гас  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 31Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 31Д/18 – појашњење (14.09.2018.) Одлука о додели уговора (21.09.2018.) Обавештење о закљученом уговору (15.10.2018.)

  • 03. СЕП '18.

  ЈН ОП 47Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 47Д/18 – добра – лекови ван листе лекова  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 47Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (28.09.2018.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (05.10.2018.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (17.10.2018.)

  • 31. АВГ '18.

  ЈН МВ 19У/18 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (ППЗ) – централе за дојаву пожара

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/18 – услуге – текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (ППЗ) – централе за дојаву пожара по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/18 Одлука о додели уговора (31.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (10.09.2018.) Обавештење о закљученом уговору

  • 17. АВГ '18.

  ЈН МВ 30Д/18 Kанцеларијски материјал, папирна галантерија, дискови, траке, термалне ролне и налепнице

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 30Д/18 – добра – канцеларијски материјал, папирна галантерија, дискови, траке, термалне ролне и налепнице за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/18 – измена (23.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/18 – појашњење (23.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ

  • 14. АВГ '18.

  ЈН МВ 29Д/18 Клима уређаји

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 29Д/18 – добра – клима уређаји. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 29Д/18 Одлука о додели уговора (24.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору (10.09.2018.)

  • 13. АВГ '18.

  ЈН ОП 46Д/18 Лек Аtezolizumab

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 45Д/18 – добра – лек Аtezolizumab за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 46Д/18 Одлука о додели уговора (31.08.2018.) Обавештење о закљученом уговору (18.09.2018.)

  • 10. АВГ '18.

  ЈН ПП 1У/18 Услужно прање и пеглање веша

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1У/18 за јавну набавку услуга – услужно прање и пеглање веша за потребе КБЦ „Бежанијска коса“, за период до 12 месеци. Одлука о закључењу оквирног споразума (10.08.2018.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (10.09.2018.)

  • 10. АВГ '18.

  ЈН ОП 45Д/18 ЕКГ апарат

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 45Д/18 – добра – ЕКГ апарат. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 45Д/18 Обавештење о обустави поступка (29.08.2018.) Одлука о обустави поступка (29.08.2018.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас