• 29. НОВ '18.

  ЈН МВ 43Д/18 Набавка тонера и фотокондуктора

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 43Д/18 – добра – набавка тонера и фотокондуктора. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 43Д/18 Одлука о обустави поступка – партија 2 (28.12.2018.) Одлука о додели уговора – партије 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 и 13 (28.12.2018.)

  • 21. НОВ '18.

  ЈН МВ 41Д/18 Електрични нож за сечење газе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 41Д/18 – добра – електрични нож за сечење газе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 41Д/18

  • 16. НОВ '18.

  ЈН ОП 11У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 11У/18 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 11У/18 Одлука о додели уговора – партије 1 и 2 (07.12.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (17.12.2018.) Обавештење о закљученом уговору – партија 1

  • 16. НОВ '18.

  ЈН МВ 23У/18 Одржавање и поправка опреме у кухињи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23У/18 – услуге – одржавање и поправка опреме у кухињи за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23У/18 Конкурсна документација ЈН МВ 23У/18 – појашњење (21.11.2018.) Одлука о додели уговора (03.12.2018.) Обавештење о закљученом уговору (27.12.2018.)

  • 07. НОВ '18.

  ЈН ОП 62Д/18 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 62Д/18 – добра – прехрамбени производи, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 62Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 62Д/18 – измена (08.11.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 62Д/18 – пречишћен текст (08.11.2018.) Обавештење о продужењу рока (14.11.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 62Д/18 – измена (14.11.2018.) Конкурсна документација ЈН

  • 29. ОКТ '18.

  ЈН МВ 38Д/18 Пиџаме за пацијенте

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 38Д/18 – добра – пиџаме за пацијенте. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 38Д/18 Одлука о обустави поступка (09.11.2018.)

  • 24. ОКТ '18.

  ЈН ОП 61Д/18 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 61Д/18 – добра – имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 61Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума – партије 1/2/3/4/6/7/8/9 и 10 (19.11.2018.) Одлука о закључењу оквирног споразума – партија 5 (29.11.2018.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 (05.12.2018.)

  • 23. ОКТ '18.

  ЈН МВ 32Д/18 Разни инвентар (електрични нож за сечење газе и компресор за ваздух)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 32Д/18 – добра – разни инвентар (електрични нож за сечење газе и компресор за ваздух). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 32Д/18 Одлука о обустави поступка (06.11.2018.)

  • 23. ОКТ '18.

  ЈН ОП 10У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 10У/18 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 10У/18 Одлука о обустави поступка – партија 8 (16.11.2018.) Обавештење о обустави поступка – партија 8 (16.11.2018.) Одлука о додели уговора – партије 1/2/3/4/5/6/7 и 9 (16.11.2018.) Обавештење

  • 23. ОКТ '18.

  ЈН ОП 60Д/18 Сaнитетски потрошни материјал (сонда за исхрану и сет за интервентну радиологију)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 60Д/18 – добра – сaнитетски потрошни материјал (сонда за исхрану и сет за интервентну радиологију). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/18 Позив за подношење понуде – измена (29.10.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/18 – измена (29.10.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/18 – пречишћен текст (29.10.2018.) Одлука

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас