• 29. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 27Д/20 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 27Д/20 – добра – лекови ван листе лекова (lonsurf – trifluridin + tipiracil, ftbl). Одлука о закључењу оквирног споразума Phoenix Pharma Обавештење о закљученом оквирном споразуму Phoenix Pharma

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-27 Коронарни стентови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-27 – добра – коронарни стентови. Обавештење о закљученом уговору бр. 3 – Amicus (26.06.2020.)

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 6Д/20 Ларингоскоп са шпатулама Macintosh и McCoy

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 6Д/20 – добра – ларингоскоп са шпатулама Macintosh и McCoy. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 6Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 6Д/20 – измена Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора – партије 1 и 2 Обавештење о закљученом уговору – партије 1 и 2

  • 26. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 29Д/20 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/20 – добра – набавка напитака за репрезентацију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/20

  • 25. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-2 Лекови са листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-2 – добра – лекови са листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Farmalogist Обавештење о закљученом уговору Vega (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Eco Trade (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Pfizer (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Inpharm (уговор бр.

  • 22. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-38 Импланти за кукове и колена

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-38 – добра – импланти за кукове и колена. Обавештење о закљученом уговору Makler – партија 23 Обавештење о закљученом уговору Orthoaid – партија 16 Обавештење о закљученом уговору Prospera и Makler – партије 4, 10 и 13 (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia – партије 1/9/14/27 и 32 (уговор бр. 6)

  • 19. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-4 Лабораторијски реагенси

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-4 – добра – лабораторијски реагенси (изузев за трансфузију). Обавештење о закљученом уговору Гален Фокус – партије 213 и 214 Обавештење о закљученом уговору ADOC – партија 206 Обавештење о закљученом уговору Yunycom – партија 10 Обавештење о закљученом уговору Еуродијагностика (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Еуромедицина (уговор бр.

  • 17. ЈУНА '20.

  Јавно надметање – лицитација за откуп отпадног јестивог уља

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају отпадног јестивог уља (путем прикупљања понуда електронским путем). Предмет продаје је отпадно јестиво уље, прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (17.06.2020.)

  • 16. ЈУНА '20.

  Јавно надметање – лицитација за откуп разног отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају разног отпада (путем прикупљања понуда електронским путем). Предмет продаје је разни отпадни материјал, прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (16.06.2020.)

  • 11. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 12У/20 Одржавање IT опреме и резерни делови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12У/20 – добра – одржавање IT опреме и резерни делови. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 12У/20

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777