• 17. ЈУНА '19.

  ЈН МВ 14Д/19 Монитори за рачунаре

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/19 – добра – монитори за рачунаре. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/19

  • 13. ЈУНА '19.

  ЈН ОП 9У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 9У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме (за период до годину дана, по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 9У/19 Одлука о додели уговора – партије 1/2/3 (19.07.2019.)

  • 13. ЈУНА '19.

  ЈН ОП 22Д/19 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 22Д/19 – добра – лабораторијски  реагенси и потрошни материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 22Д/19 Одлука о додели уговора – партије 1 и 2 (25.07.2019.) Обавештење о закљученом уговору – партије 1 и 2 (23.08.2019.)

  • 11. ЈУНА '19.

  ЈН ОП 21Д/19 Санитетски потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 21Д/19 – добра – санитетски потрошни материјал по партијама (за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 21Д/19 Одлука о обустави поступка – партије 2/4/9/10/11/ и 13 (25.07.2019.) Одлука о закључењу оквирног споразума – партије 1/3/5/6/7/8 и 12 (25.07.2019.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 – партија 12

  • 03. ЈУНА '19.

  ЈН МВ 20Д/19 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 20Д/19 – добра – кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 20Д/19 Конкурсна документација ЈН МВ 20Д/19 – измена (11.06.2019.) Конкурсна документација ЈН МВ 20Д/19 – појашњење (11.06.2019.) Обавештење о продужењу рока (11.06.2019)

  • 03. ЈУНА '19.

  ЈН МВ 19Д/19 Производи за чишћење

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19Д/19 – добра – производи за чишћење. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19Д/19

  • 17. МАЈА '19.

  ЈН ОП 17Д/19 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 17Д/19 – добра – остали медицински и лабораторијски материјал (за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 17Д/19 Одлука о обустави поступка – партија 2 (03.06.2019.)

  • 15. МАЈА '19.

  Јавно надметање – лицитација за откуп разног отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је објављује продају разног отпада (путем прикупљања писаних понуда). Предмет продаје је разни отпад (електронски, метал и пластика), прикупљен у КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за учествовање у лицитацији (15.05.2019.)

  • 15. МАЈА '19.

  ЈН МВ 17Д/19 Ситни инвентар (прибор за архивирање материјала и ноћне посуде)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17Д/19 – добра – ситни инвентар (прибор за архивирање материјала и ноћне посуде). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 17Д/19 Одлука о обустави поступка – партија 2 (03.06.2019.)

  • 08. МАЈА '19.

  ЈН МВ 16Д/19 Ситни инвентар за занатске радове

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16Д/19 – добра – ситни инвентар за занатске радове. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16Д/19 Одлука о обустави поступка (17.05.2019.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас