• 06. ФЕБ '19.

  ЈН ОП 7Д/19 Остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7Д/19 – добра – остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало) за период до годину дана (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/19

  • 04. ФЕБ '19.

  ЈН ОП 6Д/19 Хируршки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 6Д/19 – добра – хируршки  шавни материјал (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/19 – измена (08.02.2019. године) Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/19 – појашњење 1 (08.02.2019. године) Конкурсна документација ЈН ОП 6Д/19 – појашњење 2 (25.02.2019. године)

  • 01. ФЕБ '19.

  Претходна обавештења за 2019. годину

  Претходна обавештења о покретању поступака јавних набавки за 2019. годину: Инвестиционо одржавање Лабораторијски тестови и реагенси Лекови у здравственој установи Лекови ван листе лекова Медицинска опрема Намирнице за припремање хране Остали медицински и лабораторијски материјал Остали уградни материјал у ортопедији Санитетски потрошни материјал Сервисирање и поправка медицинске опреме Стаплери, мрежице и остали уградни материјал у

  • 01. ФЕБ '19.

  ЈН МВ 3Д/19 Замена мотора на покретном кревету апарата Task Force Monitor произвођача „Schiller“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/19 – добра – замена мотора на покретном кревету апарата Task Force Monitor произвођача „Schiller“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/19

  • 31. ЈАН '19.

  ЈН ОП 3Д/19 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Д/19 – добра – лекови ван листе лекова (за период до 12 месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/19 – измена 1 (04.02.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/19 – појашњење 1 (04.02.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/19 – измена 2 (04.02.2019.) Конкурсна

  • 29. ЈАН '19.

  ЈН ОП 2Д/19 Остали уградни материјали у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2Д/19 – добра – остали уградни материјали у ортопедији (остеосинтетски материјал). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/19 – измена (08.02.2019.) Обавештење о продужењу рока (08.02.2019.) Одлука о закључењу оквирног споразума (25.02.2019.)

  • 29. ЈАН '19.

  ЈН МВ 2Д/19 Кабл са генератором за апарат „Ultracisione“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 2Д/19 – добра – кабл са генератором за апарат „Ultracisione“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 2Д/19

  • 29. ЈАН '19.

  ЈН МВ 4Д/19 Резервни део видео интубационог ендоскопа

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 4Д/19 – добра – резервни део видео интубационог ендоскопа. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 4Д/19

  • 22. ЈАН '19.

  ЈН МВ 3У/19 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3У/19 – услуге – одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3У/19 Одлука о додели уговора (08.02.2019.)

  • 22. ЈАН '19.

  ЈН МВ 2У/19 Услуге одржавања интегрисаног програмског пакета (NexTBIZ) и интегрисаног информационог система централне апотеке

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 2У/19 – услуге – услуге одржавања интегрисаног програмског пакета (NexTBIZ) и интегрисаног информационог система централне апотеке са здравственим системом на одељењима. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 2У/19

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас