• 11. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-6 Балон катетери за 2019. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-6 – добра – балон катетери за 2019. годину. Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Aptus Обавештење о закљученом уговору Aptus Обавештење о закљученом уговору Biotec Medical (уговор бр. 3) Обавештење о закљученом уговору Medica Linea (уговор бр. 4)

  • 11. ЈУНА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-30 Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним материјалом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-30 – добра – пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију. Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 3) Обавештење о закљученом уговору Medtronic Srbija d.o.o. (уговор бр. 4)

  • 02. ЈУНА '20.

  ЈН МВ 10Д/20 Потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Olympus

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/20 – добра – потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Olympus, за период од годину дана. Обавештење о закљученом уговору „Olympus“ (02.06.2020.)

  • 27. МАЈА '20.

  ЈН МВ 14Д/20 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/20 – добра – потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/20 Обавештење о закљученом уговору (22.06.2020.)

  • 27. МАЈА '20.

  ЈН МВ 11У/20 Преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11У/20 – услуге – преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада за период од 12 месеци. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 11У/20 Обавештење о продужењу рока (28.05.2020.) Обавештење о закљученом уговору (20.07.2020.)

  • 20. МАЈА '20.

  ЈН ОП 2У/20 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2У/20 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме. Обавештење о закљученом уговору Alpha Imaging (20.05.2020.) Обавештење о закљученом уговору Беоласер – партија 1 (20.05.2020.) Обавештење о закљученом уговору Galen Fokus – партија 10 (20.05.2020.) Обавештење о закљученом уговору Lab Prova – партија 9 (20.05.2020.) Обавештење о закљученом уговору

  • 19. МАЈА '20.

  ЈН ОП 26Д/20 Санитетски потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 26Д/20 – добра – санитетски потрошни материјал. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 26Д/20

  • 15. МАЈА '20.

  ЈН ОП 25Д/20 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/20 – добра – остали медицински и лабораторијски материјал за период до годину дана. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/20 Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/20 – измена (21.05.2020.)

  • 12. МАЈА '20.

  ЈН ОП 404-1-110/19-47 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-47 – добра – цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак. Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pahrma (уговор бр. 2)

  • 12. МАЈА '20.

  ЈН МВ 13Д/20 Тонери, рибон траке и фотокондуктори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/20 – добра – тонери, рибон траке и фотокондуктори, по партијама, за период до 12 месеци. Одлука о обустави поступка – партије 2/9 и 10 (12.05.2020.) Одлука о додели уговора – партије 1/2/3/4/5/6/7/8/9 и 10 (13.05.2020.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777