• 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 5У/20 Услуге обезбеђења

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5У/20 – услуге – услуге обезбеђења – спровођења мера противпожарне заштите и обезбеђења за период до 12 месеци. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 5У/20

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-84 Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-84 – добра – лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину. Обавештење о закљученом уговору Adoc (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Phoenics Pahrma (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Vega (уговор бр. 4) Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pahrma (уговор бр. 3)

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 24Д/20 Резервни део за УЗ апарат Hitachi Avius

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/20 – добра – резервни део за УЗ апарат Hitachi Avius. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/20

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 23Д/20 Лек ван листе лекова – lonsurf табл.

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 23Д/20 – добра – лек ван листе лекова – lonsurf табл. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 23Д/20

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 22Д/20 Медицински потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 22Д/20 – добра – медицински потрошни материјал за интервентну радиологију (по партијама). Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 22Д/20

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 21Д/20 Хируршки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 21Д/20 – добра – хируршки шавни материјал (по партијама). Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 21Д/20

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 18Д/20 Санитетски потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 18Д/20 – добра – санитетски потрошни материјал (по партијама). Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/20 Одлука о обустави поступка – партије 10/20/22/35/49/52/53/60/66/68/85/89/91/94/98/108/109/110/117/118/122/125/127/130 и 134 (29.06.2020.) Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партије 19 и 37

  • 06. МАЈА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-15 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-28 – добра –  цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину. Обавештење о закљученом уговору Medica Linea партија 38 и 39 (уговор бр. 4) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist партија 5/18/22/33/34/35 и 47 (уговор бр. 4) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist партија 5/18/22/33/34/35 и 47

  • 05. МАЈА '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-98 Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-28 – добра – лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО. Обавештење о закљученом уговору Adoc партија 231/232 и 233 Обавештење о закљученом уговору Ecotrade BG партија 160/161/163 и 164 Обавештење о закљученом уговору Licentis партија 316 Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm Обавештење о закљученом уговору Slavimed партија 8 Обавештење о закљученом уговору Farmix (уговор бр.

  • 29. АПР '20.

  ЈН ОП 404-1-110-19-28 Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-28 – добра – лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину. Обавештење о закљученом уговору Adoc Обавештење о закљученом уговору Amicus Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Обавештење о закљученом уговору Vega Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma Обавештење о закљученом уговору MedikUnion Обавештење о закљученом

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777