• 12. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 46Д/17 Хируршке униформе, платно и компресе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 46Д/17 за јавну набавку добара – хируршке униформе, платно и компресе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 46Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 46Д/17 – појашњење (14.12.2017. године) Одлука о додјели уговора (03.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (18.01.2018. године)

  • 11. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 45Д/17 Болнички инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 45Д/17 за јавну набавку добара – болнички инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 45Д/17 Одлука о обустави поступка (21.12.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (21.12.2017. године)

  • 08. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 83Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 83Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију, по партијама, за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 83Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 83Д/17 – појашњење (21.12.2017. године) Одлука о обустави поступка (29.12.2017. године) Одлука о додјели уговора (29.12.2017. године)

  • 05. ДЕЦ '17.

  ЈН ПП 3У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 3У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000, за период до годину дана. Обавјештење о покретању поступка Конкурсна документација ЈН ПП 3У/17 Одлука о додјели уговора (12.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (10.01.2018. године)

  • 02. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 42Д/17 Болнички инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 42Д/17 за јавну набавку добара – болнички инвентар (душеци, параван, транспортни кревет). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 42Д/17

  • 02. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 41Д/17 Резервни делови за медицинску опрему и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 41Д/17 за јавну набавку добара – резервни делови за медицинску опрему (манжетне за притисак за пацијент монитор CMS-9000, ExG Yoke – носач за EEG, EOG, EMG са сетом електрода) и потрошни материјал (картонски улошци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 41Д/17

  • 02. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 40Д/17 Ситни медицински инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 40Д/17 за јавну набавку добара – ситни медицински инвентар (хируршки инструменти, епифарингеална и ларингеална огледала, држач за огледала, аспирационе цевчице, амбу балони, дигитални тензиометри). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 40Д/17

  • 01. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 78Д/17 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 78Д/17 за јавну набавку добара – прехрамбени производи, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 78Д/17 Одлука о додјели уговора (16.01.2018. године) Одлука о обустави поступка (16.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (13.02.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (13.02.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 3 (27.02.2018.

  • 01. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 77Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 77Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 77Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 77Д/17 – измјена (07.12.2017. године) Одлука о обустави поступка (09.01.2018. године) Одлука о додјели уговора (09.01.2018. године)  

  • 01. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 12У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 12У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 12У/17 Одлука о обустави поступка (27.12.2017. године) Одлука о додјели уговора (27.12.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (29.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (09.01.2018. године) Обавјештење

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас