• 27. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 92Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 92Д/17 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал), по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 92Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 92Д/17 – појашњење (12.01.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 92Д/17 – измјена (12.01.2018. године) Конкурсна документација ЈН

  • 22. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 90Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 90Д/17 за јавну набавку добара – имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови), по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 90Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 90Д/17 – измјена (28.12.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 90Д/17 – пречишћени текст (28.12.2017. године) Одлука о закључењу

  • 22. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 86Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 86Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 86Д/17 Одлука о додјели уговора (23.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (07.02.2018. године)

  • 15. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 89Д/17 Катетер за реналну денервацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 89Д/17 за јавну набавку добара – катетер за реналну денервацију, за период до три мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 89Д/17 Одлука о додјели уговора (16.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (18.01.2018. године)

  • 15. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 87Д/17 Хируршки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 87Д/17 за јавну набавку добара – хируршки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 87Д/17 Одлука о додјели уговора (16.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (07.02.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (07.02.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 3 (08.03.2018. године)

  • 13. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 25У/17 Осигурање имовине и запослених

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25У/17 за јавну набавку услуга – осигурање имовине и запослених. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 25У/17 Конкурсна документација ЈН МВ 25У/17 – измјена (14.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (26.01.2018. године)

  • 12. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 46Д/17 Хируршке униформе, платно и компресе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 46Д/17 за јавну набавку добара – хируршке униформе, платно и компресе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 46Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 46Д/17 – појашњење (14.12.2017. године) Одлука о додјели уговора (03.01.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (18.01.2018. године)

  • 11. ДЕЦ '17.

  ЈН МВ 45Д/17 Болнички инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 45Д/17 за јавну набавку добара – болнички инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 45Д/17 Одлука о обустави поступка (21.12.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (21.12.2017. године)

  • 08. ДЕЦ '17.

  ЈН ОП 83Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 83Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију, по партијама, за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 83Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 83Д/17 – појашњење (21.12.2017. године) Одлука о обустави поступка (29.12.2017. године) Одлука о додјели уговора (29.12.2017. године)

  • 05. ДЕЦ '17.

  ЈН ПП 3У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 3У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000, за период до годину дана. Обавјештење о покретању поступка Конкурсна документација ЈН ПП 3У/17 Одлука о додјели уговора (12.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (10.01.2018. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас