• 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19Д/17 Одлука о обустави поступка (27.07.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (03.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17Д/17 за јавну набавку добара – болнички инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 17Д/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Одлука о обустави поступка – партија 2 (27.07.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (03.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (03.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 17У/17 Контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17У/17 за јавну набавку услуга – контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 17У/17 Одлука о додјели уговора (31.07.2017. године) Обаавјештење о закљученом уговору (16.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 12Д/17 Ситан медицински инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12Д/17 за јавну набавку добара – ситан медицински инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/17 Обавјештење о закљученом уговору (07.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (18.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 13Д/17 Потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/17 Појашњење конкурсне документације (12.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (12.07.2017. године) Одлука о додјели уговора (03.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.08.2017. године)

  • 06. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 38Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал, по партијама, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 38Д/17 Појашњење конкурсне документације (17.07.2017. године) Одлука о обустави поступка (08.08.2017. године) Одлука о додјели уговора 1 (08.08.2017. године) Обавјештење о

  • 03. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13У/17 за јавну набавку услуга – текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13У/17 Одлука о додјели уговора (18.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (28.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (04.08.2017. године)

  • 22. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 6У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 6У/17 Појашњење конкурсне документације (10.07.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (03.08.2017. године)

  • 20. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/17 за јавну набавку добара – LCP за дистални фемур, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/17 Одлука о додјели уговора (12.07.2017. године)

  • 19. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 31Д/17 Сет за ангиографске процедуре

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 31Д/17 за јавну набавку добара – сет за ангиографске процедуре. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/17 Појашњење конкурсне документације (26.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (29.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (01.08.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас