• 06. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 38Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал, по партијама, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 38Д/17 Појашњење конкурсне документације (17.07.2017. године) Одлука о обустави поступка (08.08.2017. године) Одлука о додјели уговора 1 (08.08.2017. године) Обавјештење о

  • 03. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13У/17 за јавну набавку услуга – текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13У/17 Одлука о додјели уговора (18.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (28.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (04.08.2017. године)

  • 22. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 6У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 6У/17 Појашњење конкурсне документације (10.07.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (03.08.2017. године)

  • 20. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/17 за јавну набавку добара – LCP за дистални фемур, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/17 Одлука о додјели уговора (12.07.2017. године)

  • 19. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 31Д/17 Сет за ангиографске процедуре

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 31Д/17 за јавну набавку добара – сет за ангиографске процедуре. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/17 Појашњење конкурсне документације (26.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (29.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (01.08.2017. године)

  • 16. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 22Д/17 за јавну набавку добара – централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 22Д/17

  • 16. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11Д/17 за јавну набавку добара – инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 11Д/17

  • 16. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/17 за јавну набавку добара – хируршки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/17 Појашњење конкурсне документације (20.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.06.2017. године) Појашњење конкурсне документације (26.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (26.06.2017. године) Конкурсна документација –

  • 13. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12У/17 за јавну набавку услуга – набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите у објектима КБЦ ”Бежанијска коса”, за период до четири месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12У/17 Појашњење конкурсне документације (16.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (16.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (16.06.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (16.06.2017.

  • 13. ЈУНА '17.

  ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 5Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Обавјештење о покретању поступка Конкурсна документација ЈН ПП 5Д/17 Одлука о обустави поступка (22.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (22.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (01.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (01.08.2017. године) Обавјештење о

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас