• 23. НОВ '17.

  ЈН ОП 74Д/17 Респиратор за механичку вентилацију (медицинска опрема)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 74Д/17 за јавну набавку добара – респиратор за механичку вентилацију (медицинска опрема). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 74Д/17

  • 23. НОВ '17.

  ЈН МВ 2Р/17 Текуће поправке фонтане

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 2Р/17 за јавну набавку радова – текуће поправке фонтане. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 2Р/17

  • 20. НОВ '17.

  ЈН ОП 76Д/17 Интрамедуларни клин за проксимални фемур

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 76Д/17 за јавну набавку добара – интрамедуларни клин за проксимални фемур, за период до два месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 76Д/17 Одлука о додјели уговора (07.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.12.2017. године)

  • 17. НОВ '17.

  ЈН МВ 24У/17 Услужно прање и пеглање веша

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 24У/17 за јавну набавку услуга – услужно прање и пеглање веша, зa период до три месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 24У/17 Обавјештење о поднијетом захтјеву за заштиту права (02.12.2017. године)

  • 17. НОВ '17.

  ЈН ОП 75Д/17 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 75Д/17 за јавну набавку добара – лабораторијски реагенси и потрошни материјал, по партијама, за период од пет мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 75Д/17

  • 16. НОВ '17.

  ЈН МВ 44Д/17 Резервни дијелови за стерилизатор „Belimed“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 44Д/17 за јавну набавку добара – резервни дијелови за стерилизатор „Belimed„. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 44Д/17 Одлука о додјели уговора (05.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (29.12.2017. године)

  • 16. НОВ '17.

  ЈН МВ 43Д/17 Рачунарска опрема (рачунари)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 43Д/17 за јавну набавку добара – рачунарска опрема (рачунари). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 43Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 43Д/17 – појашњење (21.11.2017. године) Одлука о додјели уговора (29.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (13.12.2017. године)

  • 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 67Д/17 Потрошни занатски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 67Д/17 за јавну набавку добара – потрошни занатски материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 67Д/17 Одлука о додјели уговора (15.12.2017. године)

  • 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 72Д/17 Санитетски потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 72Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал, по партијама, за период до три мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 – појашњење (17.11.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 – измјена (21.11.2017. године) Одлука о додјели уговора 1 (07.12.2017. године) Обавјештење

  • 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 71Д/17 Лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 71Д/17 за јавну набавку добара – лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 71Д/17 Одлука о додјели уговора (04.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (28.12.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас