• 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 67Д/17 Потрошни занатски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 67Д/17 за јавну набавку добара – потрошни занатски материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 67Д/17 Одлука о додјели уговора (15.12.2017. године)

  • 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 72Д/17 Санитетски потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 72Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал, по партијама, за период до три мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 – појашњење (17.11.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 72Д/17 – измјена (21.11.2017. године) Одлука о додјели уговора 1 (07.12.2017. године) Обавјештење

  • 12. НОВ '17.

  ЈН ОП 71Д/17 Лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 71Д/17 за јавну набавку добара – лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 71Д/17 Одлука о додјели уговора (04.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (28.12.2017. године)

  • 08. НОВ '17.

  ЈН МВ 35Д/17 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 35Д/17 за јавну набавку добара – набавка напитака за репрезентацију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 35Д/17 Одлука о додјели уговора (30.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (14.12.2017. године)

  • 07. НОВ '17.

  ЈН ОП 64Д/17 Алергени

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 64Д/17 за јавну набавку добара – алергени. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 64Д/17 Одлука о додјели уговора (14.12.2017. године)

  • 03. НОВ '17.

  ЈН ОП 65Д/17 Лијекови са Д листе и ван листе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 65Д/17 за јавну набавку добара – лијекови са Д листе и ван листе, по партијама, за период до шест мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 65Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 65Д/17 – појашњење (16.11.2017. године) Одлука о додјели уговора (29.11.2017. године) Одлука о обустави поступка (29.11.2017.

  • 01. НОВ '17.

  ЈН ОП 11У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV1000

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 11У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка вентилатора LTV1000, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 11У/17 Одлука о обустави поступка (20.11.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (20.11.2017. године)

  • 24. ОКТ '17.

  ЈН МВ 34Д/17 Производи од пластике (ситан инвентар)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 34Д/17 за јавну набавку добара – производи од пластике (ситан инвентар). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 34Д/17 Одлука о додјели уговора (09.11.2017. године) Одлука о обустави поступка (09.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (06.12.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (06.12.2017. године)

  • 24. ОКТ '17.

  ЈН ОП 10У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 10У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 10У/17 Одлука о додјели уговора (13.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (27.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (19.12.2017. године)

  • 23. ОКТ '17.

  ЈН МВ 33Д/17 Резервни дијелови за aпарат ”HITACHI AVIUS”, са замјеном

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 33Д/17 за јавну набавку добара – резервни дијелови за aпарат ”HITACHI AVIUS”, са замјеном. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 33Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 33Д/17 – појашњење (25.10.2017. године) Одлука о додјели угвоора (01.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (16.11.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас