Ha ocnovu člana 27. Statuta KBC Bežanijska kosa Upravni odbor na XXVI sednici održanoj dana 07.03.2013. godine je usvojio:

MISIJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA BEŽANIJSKA KOSA

KBC Bežanijska kosa je visokospecijalizovana zdravstvena institucija tercijarnog nivoa koja obezbeđuje najbolje metode u pružanju zdravstvenih usluga, posvećena kvalitetnom pružanju usluga primenom najnovijih tehnoloških dostignuća u cilju bržeg i efikasnijeg lečenja.

KBC Bežanijska kosa objedinjuje naučna istraživanja i kontinuiranu medicinsku edukaciju svih zaposlenih u cilju poboljšanja kvaliteta rada i postizanja stalnog višeg zadovoljstva korisnika i davalaca usluga koristeći najviši nivo efikasnosti, bezbednosti i uspešnosti u radu, uz jedan od osnovnih zadataka smanjenja rizika nastanka neželjenih posledica, a u cilju poboljšanja sveopšteg zdravlja pojedinca i zajednice u celini.

Misija KBC-a Bežanijska kosa je promocija zdravlja, stručnosti i humanog odnosa prema čoveku, uz poštovanje savremenih dostignuća medicinske doktrine i etičkih principa i kodeksa.

PREDSEDNIK TIMA ZA AKREDITACIJU
Prof. dr sc. med. Dejan Nikolić

VD DIREKTOR KBC „BEŽANIJSKA KOSA“
Doc. dr Marija Zdravković

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777