Klinika za internu medicinu obavlja poslove zdravstvene, nastavne i naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti interne medicine.

U okviru Klinike obavlja se zbrinjavanje urgentnih stanja, dijagnostika i lečenje hospitalizovanih bolesnika iz oblasti interne medicine, ambulantno-poliklinički rad iz oblasti interne medicine i njenih subspecijalističkih disciplina, kao i konsultativna delatnost iz interne medicine iz sledećih subspecijalističkih disciplina: alergologije i kliničke imunologije, kardiologije, gastroenterologije, hematologije, endokrinologije i pulmologije.

Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, u kojoj se obavlja teorijska i praktična nastava za studente medicine i lekare na specijalizaciji iz interne medicine, a prema planu i programu fakulteta.

Klinika je nastavna baza za praktičnu nastavu za srednju medicinsku i visoku zdravstvenu školu strukovnih studija.

Na Klinici se, obavljaju klinička ispitivanja novih lekova iz oblasti interne medicine, kao naučno-istraživačka delatnost iz različitih oblasti interne medicine.

Odeljenja

Upravnik i glavna sestra klinike

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777