Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja bubrega i urotrakta.

Takođe, u okviru ovog odeljenja se rade složene dijagnostičke procedure: endoskopska dijagnostika, ehotomografski pregledi urotrakta i radiološke dijagnostičke procedure koje se obavljaju u Imidžing centru, a na osnovu uroloških indikacija uključujući i CT bubrega, mokraćne bešike i prostate, MRI dijagnostiku, IVU, zatim aortorenovazografiju i embolizaciju. Invazivne dijagnostičke procedure obuhvataju biopsiju prostate, biopsiju mokraćne bešike, biopsiju testisa i druge slične dijagnostike.

Na odeljenju urologije obavljaju se i brojne hiruške intervencije mokraćnih i genitalnih organa (operacije tumora bubrega i uretera; operacije kamena u bubregu i uretera; operacije tumora mokraćne bešike; transuretralna resekcija tumora prostate; radikalne cistektomije; operacije stres inkontinencije; operacije beningne hiperplazije prostate; TUR i evaporizacije prostate; transvezikalne prostatektomije; operacije karcinoma prostate kao što su: retropubična radikalna prostatektomija, perinealna radikalna prostatektomija; operacije tumora genitalnih organa).

Prva perinealna radikalna prostatektomija u našoj zemlji je urađena na ovom odeljenju 2005. godine.

Odeljenje urologije se nalazi u sastavu Hirurške Klinike KBC “Bežanijska kosa” i bavi se lečenjem pacijenata sa oboljenjima urogenitalnih organa. Postoji od 1980. godine i  raspolaže sa 25 bolničkih postelja.

Na odeljenju postoje tri odseka:  odsek poluintenzivne nege, odsek endoskopske urologije i odsek opšte i onkološke urologije.

U okviru ambulantnog rada, sprovode se pregledi i dijagnostičke procedure kao što su ultrazvučni pregledi, rendgen dijagnostika (intravenska urografija, uretrocistografija i retrogradna pijelografija) i laboratorijske dijagnostićke procedure.

U najvećem broju slučajeva, pacijenti se primaju na odeljenje sa završenom dijagnostičkom obradom u cilju operativnog lečenja.

U okviru odseka za onkološku urologiju postoji uro-onkološki konzilijum, gde se u saradnji sa medikalnim onkologom i radioterapeutom donose konzilijarne odluke, na nivou tercijarne zdravstvene ustanove. Na osnovu ovih odluka kod naših pacijenata se preko odeljenja urologije administriraju LHRH analozi, a hemioterapija za lečenje karcinoma prostate, karcinoma urotelijuma kao i drugih urogenitalnih karcinoma, administrira se u dnevnoj bolnici Klinike za onkologiju. U slučaju potrebe za radioterapijom, u skladu sa konzilijarnom odlukom , bolesnicima se obezbeđuje radioterapija na odeljenju radioterapije VMA.

ODELJENJE UROLOGIJE 

PRIJEMNA UROLOŠKA AMBULANTA

 • Specijalistički urološki pregledi
 • Ultrazvučni pregled urinarnog trakta i genitalno trakta muškarca
 • Previjanja, zamena katetera, uzimanje krvi za laboratorijske analize

KABINET ZA ENDOSKOPIJU

 • Uretrocistoskopija sa i bez analgosedacije
 • Plasiranje JJ stenta
 • Plasiranje ureteralnog katetera za ureteropijelografiju

DNEVNA BOLNICA UROLOGIJE

 • Cistoskopski pregledi
 • Administracija LHRH analoga
 • Administracija BCG intravezikalne imunoterapije i intravezikalne hemioterapije
 • Biopsija prostate
 • Plasiranje perkutane nefrostome (PCN)
 • Male hirurške intervencije (obrezivanje, EKT kondiloma i slično)

OPERACIONA SALA    

Endoskopske i operacije otvorene hirurgije na urogenitalnim organima:

 • Endoskopske operacije:  transuretralne resekcije tumora mokraćne bešike i prostate, cistolitotripsija (razbijanje kamena u mokraćnoj bešici), uretrotomija, ureterorenoskopija sa litoklast – litotripsijom (razbijanje kamena mokračnih kanala)
 • Otvorena hirurgija:  hirurške intervencije na bubrezima, ureterima, bešici, prostati, genitalnim organima i sve vrste radikalnih operacija kod tumora urogenitalnog trakta.

Organizacione jedinice

 • Odsek za opštu i onkološku urologiju

 • Odsek za urološku endoskopiju

 • Odsek za septična stanja sa poluintenzivnom negom (JIL nivo 1)

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja

Kontakt telefoni

(011) 3010 736 – odeljenje urologije
(011) 2095 619 – prijemna urološka ambulanta
(011) 3010 736 lokal 404 – kabinet za endoskopiju
(011) 3010 736 – dnevna bolnica urologije