Operacioni blok se nalazi u sastavu Hirurške klinike, a ujedno tesno sarađuje sa Klinikom ѕa onkologiju.

Nalazi se na drugom spratu zgrade. U sklopu operacionog bloka funkcioniše 5 operacionih sala opremljenih sa neophodnom opremomom za otvorenu i laparaskopsku hirurgiju.

Na odeljenju je zaposlen 1 doktor, 25 medicinskih sestara – instumetarki i 7 spremačica.

Godišnje se obavi oko 3000 operacija.

U našoj ustanovi obavljaju se operacije iz:

  • Opšte i abdominalne hirurgije
  • Urgentne hirurgije
  • Ortopedsko-traumatološke hirurgije
  • Urologije
  • Onkohirurgije
  • Grudne hirurgije
  • Minimalno invazivne
  • Maksilofacijalne hirurgije

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra službe