Odeljenje onkološke hirurgije se bavi hirurškim lečenjem zloćudnih i dobroćudnih tumora, dominantno dojke, štitaste žlezde, melanoma i drugih tumora kože, sarkoma mekih tkiva, kao i drugih lokalizacija u zavisnosti od potrebe.

Odeljenje raspolaže sa 16 bolesničkih postelja raspoređenih u tri sobe.

Na odeljenju je stalno zaposleno pet lekara specijalista hirurgije i jedan lekar na specijalizaciji, pri čemu učešće u hirurškom radu imaju i direktor Klinike za onkologiju, kao i načelnik Onkohirurške ambulantne službe. Od sedmoro specijalista koji učestvuju u hirurškom radu četvoro su doktori nauka i nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, dok je dvoje na doktorskim studijama.

Na odeljenju je stalno zaposleno i deset medicinskih sestara visoke i srednje stručne spreme.

Hirurški tim Odeljenja obavlja najsavremenije procedure iz oblasti:

 1. Hirurgije karcinoma dojke (neke od ovih procedura su po prvi put u Srbiji urađene baš na našem odeljenju, a neke od njih su publikovane kao originalne hirurške tehnike u prestižnim međunarodnim hirurškim časopisima)
 2. Hirurgije štitaste žlezde
 3. Hirurgije melanoma
 4. Hirurgije sarkoma mekih tkiva
 5. Po potrebi na odeljenju se obavljaju operacije primarnih i sekundarnih tumora jetre, tumora debelog creva, kao i tumora drugih lokalizacija iz oblasti opšte hirurgije…

Organizacija hirurškog rada

Hirurški rad je organizovan u četiri etape:

 1. Zakazivanje prijema na odeljenje radi operacije,
 2. Prijem na odeljenje,
 3. Operacija i
 4. Postoperativno praćenje u hospitalnim uslovima i otpust.

Kontakt sa pacijentom

Kontakt lekara i pacijenta počinje u onkohirurškoj ambulanti, gde se posle prethodne dijagnostičke obrade postavlja indikacija za operaciju. Zavisno od vrste bolesti hirurg može pacijenta poslati direktno na zakazivanje operacije, ili ga prethodno uputiti onkološkom konzilijumu, koji potom donosi odluku o lečenju. U oba slučaja pacijent se javlja na Odeljenje onkološke hirurgije radi zakazivanja operacije. Tokom svih ovih postupaka pacijent je informisan o svakom sledećem koraku, mestu i vremenu, kao i kome da se javi.

Prilikom zakazivanja operacije pacijent na Odeljenju dobije detaljna uputstva o tome šta još da pripremi od dokumentacije do prijema, informaciju o vremenu kada i gde da se javi na dan prijema, kao i koje lične stvari da ponese.

Odseci

 • Odsek za hirurgiju tumora

  Materijal je u pripremi.

 • Odsek za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

  Materijal je u pripremi.

Usluge

Načelnik i glavna sestra odeljenja