S obzirom da kardiovaskularna oboljenja predstavljaju najčešći uzrok smrtnosti u našoj zemlji, po učestalosti se nalazimo na vrhu evropske lestvice. Zbog toga kardiologija predstavlja jedan od fokusa razvoja naše ustanove.

Odeljenje kardiologije nalazi se u sastavu Klinike za internu medicinu KBC ”Bežanijska kosa”. Osnovna delatnost odeljenja je zbrinjavanje pacijenata sa hroničnim i akutnim oboljenjima kardiovaskularnog sistema.

Na Odeljenju kardiologije KBC “Bežanijska kosa” svakodnevno se o zdravlju pacijenata brine ukupno 23 lekara i 52 sestre, kao i 4 RTG tehničara. U potpunosti smo opremljeni i obučeni da zbrinemo i dijagnostifikujemo sve vrste kardiovaskularnih poremećaja, poremećaja ritma, hipertenzivnih problema, kao i sva akutna stanja u kardiologiji. U toku godine na Odeljenju kardiologije i u pripadajućim ambulantama zbrinemo preko 10.000 pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama.

Odseci

 • Odsek kliničke kardiologije

 • Odsek koronarne jedinice (JIL nivo 2)

 • Odsek poluintenzivnog kardiološkog lečenja (JIL nivo 1)

 • Odsek kardiološke dijagnostike

 • Odsek za interventnu kardiologiju i pejsmejker

 • Kabinet za neurokardiologiju

  Kabinet za neurokardiologiju je jedinstvena laboratorija u svetskim okvirima zato što je centar koji se sastoji iz tri jedinice: centra za krize svesti, laboratorije za funkcionalno testiranje autonomnog nervnog sistema i kardiovaskularnu rizik stratifikaciju pacijenata.

  Kabinet za neurokardiologiju se u samom početku rada profilisao kao jedan od najvećih svetskih centara za lečenje kriza svesti, sa posebnim osvrtom na neurokardiogenu sinkopu. Uz pomoć visoko sofisticirane opreme, moguće je vrlo efikasno utvrditi uzrok gubitka svesti kod pacijenata i preduzeti odgovarajuće lečenje.

  Neurokardiološka laboratorija je centar aktivnosti Sekcije za Autonomni nervni sistem SLD i Udruženja za Neurokardioogiju Srbije, multidisciplinarnih organizacija koje okupljaju vrhunske stručnjake raznih profila i specijalnosti. Sekcija je jedno od deset internacionalnih udruženja u okviru Ervropskog udruženja (EFAS), dok je Udruženje za Neurokardiologiju Srbije četvrto udruženje formirano u svetu posle američkog, italijanskog i turskog.

  Sinkopa centar

  Neurokardiološka laboratorija se u samom početku rada profilisala i kao jedan od najvećih svetskih centara za lečenje kriza svesti, sa posebnim osvrtom na neurokardiogenu sinkopu. Uz pomoć visoko sofisticirane opreme, moguće je vrlo efikasno utvrditi uzrok gubitka svesti kod pacijenata i preduzeti odgovarajuće lečenje.

  Neinvazivni „beat to beat“ hemodinamski monitoring

  Neurokardiološki kabinet, KBC Bežanijska Kosa je zvanično počeo sa radom u januaru 2005. godine, nakon prethodnog opremanja vrhunskom tehnologijom uključujući trenutno najsavremenije i revolucionarne sisteme za neinvazivni dijagnostički hemodinamski i neurokardiološki monitoring.

  Task Force“ i „Portapres“ su sistemi za stacionarni i ambulatorni monitoring i analizu EKG signala i pritiska otkucaj po otkucaj, sinhrono sa srčanim radom korišćenjem specijalnih senzora koji mere protok kroz arterije prstiju šake. Oba sistema koji se trenutno nalaze u laboratoriji su zadnja reč nauke u ovoj oblasti i NASA ga koristi za testiranje kosmonauta.

  Kombinaciju oba neinvazivna sistema sa najsavremenijom dijagnostikom trenutno poseduje samo nekoliko centara u svetu kao što je na primer centar u Londonu i Hjustonu. Zahvaljujući Ministarstvu nauke Republike Srbije u toku je nabavka i polisomnografa, kojim će se moći u isto vreme analizirati i moždana i srčana aktivnost kod pacijenata sa krizama svesti i na taj način diferencirati epilepsija od običnih kriza svesti.

  Personalna medicina i autonomni nervni sistem

  Uz pomoć genetičara iz Instituta Vinča, već nekoliko godina se radi genetska analiza kod svakog pacijenta u cilju utvrđivanja određenih genskih polimorfizama koji su bitni za individualni pristup i otkrivanje optimalnog leka za svakog pacijenta. Paralelno se kod svih pacijenata radi i kompletno testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema u cilju otkrivanja tipa simpatovagalnog balansa.

  S obzirom da su tehnike genetskog inženjeringa skupe i teško prilagodljive za svakodnevni klinički rad, cilj multidisciplinarnog pristupa je da se utvrdi korelacija između genetskih polimorfizama i funkcionalnog statusa autonomnog nervnog sistema. Tokom prethodnih godina zajedničkog rada testirani su glavni antihipertenzivni lekovi korišćenjem vrhunske tehnologije koja omogućava ispitivanje i ranih efekata primene terapije.

  Uz pomoć internacionalne grupe programera iz Ciriha u Neurokardiološkoj laboratoriji se koristi jedinstven ”ANSA scan plus” softver, koji omogućava odgovor koji je lek optimalan za lečenje hipertenzije i procenjuje rizik od pojavu iznenadne srčane smrti.

  Primena softvera se zasniva na metodi ANSA (Autonomic Nervous System Adjustment), razvijenoj takođe u ovoj laboratoriji, u čijoj osnovi je podešavanje funkcije autonomnog nervnog sistema.

  Kod svih pacijenata stručnjaci sa Instituta za psihologiju rade i serijsko psihološko testiranje u cilju otkrivanja psihološke strukture svake ličnosti.

  Neinvazivna rizik predikcija za pojavu iznenadne srčane smrti

  U okviru Neurokardiološke laboratorije se odvija i intezivna saradnja sa inženjerima Tehničkog univerziteta u Novom Sadu, koji u okviru projekta Ministarstva nauke republike Srbije rade analizu bioloških signala koji se dobijaju snimanjem signala pritiska i EKG-a. Zahvaljujuči ovoj saradnji moguće je finom analizom uraditi projekciju kardiovaskularnog rizika u smislu pojave iznenadne srčane smrti, infarkta ili drugih neželjenih događaja.

  Nano tehnologija u kardiologiji

  Od pre nekoliko godina je započeta saradnja između Neurokardiološke laboratorije KBC Bežanijska Kosa i timova inženjera i fizičara iz tri institucije: Nano laboratorije sa Mašinskog fakulteta iz Beograda, Instituta Vinča i Instituta za fiziku iz Zemuna. U sve tri poznate naučne institucije ispituju se uzorci lekova i placebo forme istih preparata korišćenjem četiri različite metode, u smislu analize kvantnih promena na nivou nano čestica.

  Cilj je primena različitih visokosofisticiranih uređaja u smislu razvoja novih tehnologija u lečenju pacijenata i skeniranja funkcije postojećih lekova na nivou nano čestica.

  Programi u kabinetu za neurokardiologiju

  Programi pregleda koji se vrše u kabinetu:

  • Kardiologija: predikcija kardiovaskularnog mortaliteta kod infarkta i ostalih bolesti, dijagnoza sinkope, ispitivanje hemodinamskog odgovora na lekove, neinvazivno merenje krvnog pritiska i hemodinamskih parametara, terapijska observacija nakon ugrađivanja pace makera, primena u intezivnim negama, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, observacija pacijenata sa transplatiranim srcem i dr.
  • Neurologija: evaluacija autonomnog nervnog sistema u svim neurološkim bolestima, dijagnostika autonomne neuropatije i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope i analiza perfuzije mozga primenom slobodnog kanala za transkranijalni dopler.
  • Pedijatrija: dijagnoza uzroka sinkope kod dece i diferencijalna dijagnoza u odnosu na epilepsiju.
  • Nefrologija: observacija pacijenata na dijalizi, prevencija dijalizne hipotenzije, kalkulacija hemodinamskih parametara, dijagnoza uremijske neuropatije i dijabetične nefropatije na osnovu rasta totalne periferne rezistencije, prepoznavanje nestabilnih hipertenzivnih pacijenata, evaluacija odgovora na vazoaktivne lekove.
  • Dijabetologija: rana dijagnoza dijabetesne nefropatije i neuropatije, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope, merenje hemodinamskih parametara.
  • Urologija: dijagnostika organskih uzroka erektilne disfunkcije.
  • Gastroenterologija: iritabilni kolon, ulcerozni kolitis, gastroezofagealni refluks, ciroza jetre, farmakologija.
  • Reumatologija: reumatoidni artritis, lupus, sklerodermija i drugo.
  • Pulmologija: “sleep” apnea, astma, farmakologija.
  • Farmakologija: novi revolucionarni način ispitivanja hemodinamskog odgovora na primenu lekova.
  • Psihologija i psihijatrija: psihološki status i autonomni nervni sistem, farmakologija, psihosomatika.
  • Onkologija: testiranje kardiotoksičnosti citostatika.
  • Sportska medicina: testiranje kardiovaskularnog rizika kod sportista.
  • Nelinearna fizika i matematika: analiza bioloških signala u bolestima i farmakologiji.
  • Naučnoistrazivački rad: saradnja sa najpoznatijim laboratorijama u svetu.

  Kontakt podaci

  Direktan telefon: (011) 3010 714
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 540

  Informacije za pacijente

  Pregledi se mogu zakazivati uz uput lekara opšte prakse naslovljen za specijalistički pregled u Neurokardiološkom kabinetu.

  Nakon urađenog pregleda pacijenti sa indikacijama dobijaju termin kompletnog testiranja.

Usluge

Načelnik i glavna sestra odeljenja

Kontakt telefoni

Odsek kliničke kardiologije
Direktan telefon: (011) 3010 754
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530

 

Odsek koronarne jedinice (JIL nivo 2)
Direktan telefon: (011) 2095 661
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530

 

Odsek kardiološke dijagnostike
Direktan telefon: (011) 3010 754
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530

 

Odsek za interventnu kardiologiju i pejsmejker
Direktan telefon: (011) 2095 642
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530

 

Ambulanta kardiologije
Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 643
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530

 

Kabinet za neurokardiologiju
Direktan telefon: (011) 3010 714
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 530