Odeljenje hirškog intenzivnog lečenja (JIL nivo II) oformljeno je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti uredbom Vlade Republike Srbije o Planu mreže zdravstvenih ustanova.

Ima kapacitet od 10 postelja sa najsavremenijim invazivnim monitoringom i funkcioniše zajedno sa Službom anesteziologije sa reanimacijom i Jedinicom intenzivnog lečenja nivoa 3, šest postelja se nalazi prostorno u okviru operacionog bloka.

Bavi se intenzivnim lečenjem kritično obolelih pacijenata, preoperativnom pripremom pacijenata, postoperativnim lečenjem, kao i lečenjem pacijenata sa različitim stepenom hirurških komplikacija po Clavien-Dindo klasifikaciji.

U odeljenju su zaposlena 3 lekara hirurga i 13 medicinskih sestara.

Važno obaveštenje

Posete u jedinici intenzivne nege nisu dozvoljene.

Informacije se mogu dobiti telefonom na broj (011) 3010 742 ili lično u periodu od 10:00 – 11:00 časova ili u periodu od 15:00 – 16:00 časova.

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja