Obavlja poslove u oblasti planiranja, izveštavanja i praćenja ravoja zdravstvene delatnosti na nivou organizacionih delova i celine KBC.

Koordinira i organizuje izradu planova rada i razvoja ustanove, kao i godišnjih planova i programa zdravstvenih usluga. Organizuje i koordinira poslove iz oblasti stručnog nadzora.

Služba prati i analizira, vrši evaluaciju i izveštavanje iz oblasti postojeće organizacije i tehnologije rada centra, koordinira poslove u vezi primene kadrovskih standarda i radnih normativa kojima se analiziraju pokazatelji rada zdravstvene ustanove, stara se se za sprovođenje usvojenih procedura i protokola na nivou centra. Stara se o sprovođenju odluka i preporuka Komisije za kvalitet rada, priprema materijale i analize kvaliteta rada po segmentima i u celini ustanove.

Služba obezbeđuje pravovremenost i tačnost periodičnog izveštavanja o radu ustanove, blagovremenom prikupljanju i dostavljanju informacija zdravstvene statistike nadležnim institucijama i državnim organima.

Služba inicira i organizuje aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoju informacionih tehnologija. Obezbeđuje funkcionisanje informacionog sistema KBC, interneta i veb prezentacije-sajta KBC.

Služba se stara o čuvanju i vođenju medicinske dokumentacije i medicinskog arhivskog i dokumentacionog materijala.

Odseci

  • Odsek za unapređenje kvaliteta, medicinsku statistiku, plan i analizu

  • Odsek za medicinsku informatiku i medicinsku arhivu

Načelnik službe