Odeljenje posebnih medicinskih programa obuhvata apartmanski blok na trećem spratu naše ustanove i namenjen je komfornijem smeštaju bolesnika kojima je potrebna dijagnostika i lečenje u hospitalnim uslovima.

Odeljenje je formirano 1996. godine. Odeljenje poseduje 14 apartmana, od toga 4 dvokrevetna i 10 jednokrevetnih. Komfor apartmana se ogleda u namenski pravljenom nameštaju i odgovarajućoj opremi. Svaki apartman ima televizor, telefon, klima uređaj, frižider i kupatilo. Apartman ima signalni uređaj za brzo pozivanje medicinskih radnika.

Dijagnostika i lečenje pacijenata obavlja se timski uz učešće specijalista i subspecijalista raznih oblasti medicine. Ukoliko je neophodno, omogućićemo konsultativne preglede lekara uz drugih zdravstvenih ustanova. Nega pacijenata je na visokom stručnom i humanom nivou. Ishrana je prilagođena željama bolesnika u skladu sa medicinskim stavovima i doktrinama.

Prijem pacijenata na Odeljenje posebnih medicinskih programa je u skladu sa medicinskim indikacijama postavljenim od strane nadležnog lekara naše ustanove: odmah pri prijemu u našu ustanovu ili, ukoliko je pacijent već hospitalizovan na nekom od odeljenja naše ustanove, u dogovoru sa ordinirajućim lekarom i tada pacijent može da se premesti u apartmanski deo.

Napominjemo da Odeljenje posebnih medicinskih programa svojim pacijentima ne može da pruži uslove intenzivnog lečenja; takođe, individualni smeštaj nije preporučljiv osobama koje imaju teža psihijatrijska oboljenja, i u tom slučaju o smeštaju odlučuje nadležni lekar.

Takođe, prema dogovoru, u dvokrevetnim apartmanima postoji mogućnost smeštaja druge osobe koja bi bila u pratnji pacijenta i tu osobu obezbeđuje sam pacijent /ne misli se na osoblje naše ustanove/.

Sve dijagnostičke i terapijske procedure obavljaju se prema medicinskim indikacijama koje postavljaju nadležni lekari naše ustanove i pacijentu su omogućene sve procedure koje aktuelno pruža naša ustanova, a koje su navedene u sklopu opisa pojedinačnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koje izvodi neko od odeljenja ili službi. Troškovi boravka u apartmanskom bloku formiraju se na osnovu broja dana provedenih u bolnici. Troškovi dijagnostičkih i terapijskih postupaka obavljaju se na račun zdravstvenog osiguranja za šta je neophodan odgovaraći i overen uput za hospitalno lečenje, osim u slučaju ako je drugačije dogovoreno.

Odeljenja

  • Apartmani

    U apartmanski deo se mogu hospitalizovati bolesnici sa oboljenjima iz oblasti hirurgije i interne medicine.

    Ako se u toku boravka u apartmanskom delu ukaže medicinska potreba za premeštajem pacijenta na drugo odeljenje naše ustanove zbog adekvatnije medicinske nege ili lečenja, pacijent će biti premešten u skladu sa medicinskim indikacijama.

  • Medik program

    Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja