Grudna hirurgija, tačnije rečeno, neki njeni segmenti su rađeni i ranije. Moderna grudna hirurgija u KBC ”Bežanijska kosa” počinje sa radom 2000. godine.

Tada su obezbeđeni uslovi za najopsežnije operacije u ovoj vrsti hirurgije. Bio je to težak pionirski rad, a omogućen je prelaskom ekipe lekara i medicinskih sestara iz Kliničkog centra Srbije.

Odeljenje grudne hirurgije danas ima 3 lekara i 11 medicinskih sestara. Na odeljenju se nalazi ukupno 12 kreveta, od čega 6 (šest) pripada poluintenzivnoj nezi.

Svi lekari osim operativnog lečenja rade i kompletnu dijagnostiku svih oboljenja pluća, pleure, medijastinuma, zida grudnog koša, dijafragme i limfnih žlezda vrata. Nažalost, 97% pacijenata boluje od maligne bolesti.

Karcinom bronha je na prvom mestu smrtnosti od svih maligniteta i sve je češći i kod muške i kod ženske populacije. Od svih dijagnostikovanih tumora pluća, samo 25% ih je operabilno.

Stiču se uslovi za uvođenje nove torako-hirurške procedure – video-asistirane torakoskopije (VATS) i lasera, u cilju dijagnostike i lečenja bolesti organa drugnog koša.

Odseci

  • Odsek za grudnu hirurgiju

    Materijal je u pripremi.

  • Odsek poluintenzivne nege (JIL nivo 1)

    Materijal je u pripremi.

Usluge

Načelnik i glavna sestra odeljenja