• 01. FEB '21.

  JN OP 404-1-110-19-25 Graftovi i endovaskularni graftovi sa pratećim potrošnim materijalom

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-3 – dobra – graftovi i endovaskularni graftovi sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Austro Line (ugovor br. 3)

  • 27. JAN '21.

  JN OP 64D/20 Manžetne za brzu nadoknadu tečnosti

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 64D/20 – dobra – manžetne za brzu nadoknadu tečnosti. Obrazac strukture ponuđene cene  

  • 20. JAN '21.

  JN OP 404-1-110-20-41 Lekovi sa liste C liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-46 – dobra – lekovi sa liste C liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Amicus (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 1)

  • 11. JAN '21.

  JN OP 404-1-110-20-46 Lekovi sa liste B i liste D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-46 – dobra – lekovi sa liste B i liste D liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 2)

  • 30. NOV '20.

  JN OP 32D/20 Sanitetski i drugi potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 32D/20 – dobra – sanitetski i drugi potrošni materijal. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Prizma trade (partija 1) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Farmalogist (partija 2) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu –  Premium Surgical Company (partije 5 i 15) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – SN Medic (partije

  • 28. OKT '20.

  JN OP 404-1-110-20-20 Citostatici sa Liste B i Liste D Liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-20 – dobra – citostatici sa liste B i liste D liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Amicus SRB (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Inpharm Co (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega

  • 03. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-20-32 Balon kateteri za 2020. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-32 – dobra – balon kateteri za 2020. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Interfortas Medical (03.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Stars Medical (03.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Biotec Medical (18.09.2020.)

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-20-31 Koronarni stentovi za 2020. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-31 – dobra – koronarni stentovi za 2020. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Gosper (02.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Medtronic Srbija (02.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Soul Medical (15.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Medica Linea (15.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-19-91 Implantati za prelome butne kosti i potkolenice

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-91 – dobra – implantati za prelome butne kosti i potkolenice. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zorex Pharma (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Narcissus (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Narcissus (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zorex Pharma (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Makler (ugovor

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-19-100 Lek fitomenadion (vitamin K1)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-100 – dobra – lek fitomenadion (vitamin K1) 2 mg i 10 mg. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma (ugovor br. 3)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas