• 09. JULA '20.

  JN MV 15D/20 Materijali za održavanje higijene

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/20 – dobra – materijali za održavanje higijene. Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBC Promet 

  • 09. JULA '20.

  JN OP 404-1-110-20-3 Originalni i inovativni lekovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-3 – dobra – originalni i inovativni lekovi. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Roche (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Roche (ugovor br. 2)

  • 02. JULA '20.

  JN OP 34D/20 Citostatici sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 34D/20 – dobra – citostatici sa D liste lekova (za period do godinu dana). Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst (16.07.2020.) Konkursna dokumentacija – izmena (16.07.2020.) Obaveštenje o produženju roka Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Amicus

  • 02. JULA '20.

  JN OP 30D/20 Medicinski gasovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 30D/20 – dobra – medicinski gasovi. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Messer

  • 29. JUNA '20.

  JN OP 27D/20 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 27D/20 – dobra – lekovi van liste lekova (lonsurf – trifluridin + tipiracil, ftbl). Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Phoenix Pharma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Phoenix Pharma

  • 26. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-19-27 Koronarni stentovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-27 – dobra – koronarni stentovi. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 3 – Amicus (26.06.2020.)

  • 26. JUNA '20.

  JN MV 6D/20 Laringoskop sa špatulama Macintosh i McCoy

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 6D/20 – dobra – laringoskop sa špatulama Macintosh i McCoy. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN MV 6D/20 Konkursna dokumentacija JN MV 6D/20 – izmena Obaveštenje o produženju roka Odluka o dodeli ugovora – partije 1 i 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partije 1 i 2

  • 26. JUNA '20.

  JN OP 29D/20 Nabavka napitaka za reprezentaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 29D/20 – dobra – nabavka napitaka za reprezentaciju, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 29D/20

  • 25. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-20-2 Lekovi sa liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-2 – dobra – lekovi sa liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eco Trade (ugovor br. 1)

  • 22. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-19-38 Implanti za kukove i kolena

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-38 – dobra – implanti za kukove i kolena. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Makler – partija 23 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Orthoaid – partija 16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Prospera i Makler – partije 4, 10 i 13 (ugovor br. 6) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Magna Pharmacia – partije 1/9/14/27 i 32 (ugovor br. 6)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas