• 19. FEB '19.

  JN MV 9D/19 Računarska oprema – server za PACS

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 9D/19 – dobra – računarska oprema – server za PACS. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 9D/19

  • 11. FEB '19.

  JN OP 9D/19 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 9D/19 – dobra – prehrambeni proizvodi, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 9D/19

  • 11. FEB '19.

  JN OP 8D/19 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 8D/19 – dobra – ostali medicinski i laboratorijski materijal za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 8D/19

  • 08. FEB '19.

  JN MV 6D/19 Komprimetar (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 6D/19 – dobra – medicinska oprema – komprimetar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 6D/19

  • 06. FEB '19.

  JN OP 7D/19 Ostali ugradni materijal u hirurgiji (stapleri, mrežice i ostalo)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 7D/19 – dobra – ostali ugradni materijal u hirurgiji (stapleri, mrežice i ostalo) za period do godinu dana (po partijama). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 7D/19

  • 04. FEB '19.

  JN OP 6D/19 Hirurški šavni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 6D/19 – dobra – hirurški  šavni materijal (po partijama). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 6D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 6D/19 – izmena (08.02.2019. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 6D/19 – pojašnjenje (08.02.2019. godine)

  • 01. FEB '19.

  Prethodna obaveštenja za 2019. godinu

  Prethodna obaveštenja o pokretanju postupaka javnih nabavki za 2019. godinu: Investiciono održavanje Laboratorijski testovi i reagensi Lekovi u zdravstvenoj ustanovi Lekovi van liste lekova Medicinska oprema Namirnice za pripremanje hrane Ostali medicinski i laboratorijski materijal Ostali ugradni materijal u ortopediji Sanitetski potrošni materijal Servisiranje i popravka medicinske opreme Stapleri, mrežice i ostali ugradni materijal u

  • 01. FEB '19.

  JN MV 3D/19 Zamena motora na pokretnom krevetu aparata Task Force Monitor proizvođača „Schiller“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 3D/19 – dobra – zamena motora na pokretnom krevetu aparata Task Force Monitor proizvođača „Schiller“. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 3D/19

  • 31. JAN '19.

  JN OP 3D/19 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 3D/19 – dobra – lekovi van liste lekova (za period do 12 meseci). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 3D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 3D/19 – izmena 1 (04.02.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 3D/19 – pojašnjenje 1 (04.02.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 3D/19 – izmena 2 (04.02.2019.) Konkursna

  • 29. JAN '19.

  JN OP 2D/19 Ostali ugradni materijali u ortopediji (osteosintetski materijal)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 2D/19 – dobra – ostali ugradni materijali u ortopediji (osteosintetski materijal). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 2D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 2D/19 – izmena (08.02.2019.) Obaveštenje o produženju roka (08.02.2019.)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas