• 18. APR '18.

  JN PP 1D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 1D/18 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Obavještenje o pokretanju pregovaračkog postupka Konkursna dokumentacija JN PP 1D/18 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (27.04.2018. godine)

  • 04. APR '18.

  JN OP 18D/18 Sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 18D/18 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 18D/18 Obavještenje o produženju roka (05.04.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 18D/18 – pojašnjenje (10.04.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 18D/18 – izmjena (13.04.2018. godine) Konkursna dokumentacija

  • 03. APR '18.

  JN MV 10D/18 Klima uređaji

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 10D/18 za javnu nabavku dobara – klima uređaji. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 10D/18 Odluka o dodjeli ugovora (20.04.2018. godine)

  • 30. MAR '18.

  JN OP 17D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 17D/18 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 17D/18 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (27.04.2018. godine)

  • 27. MAR '18.

  JN MV 9D/18 Alat za elektroniku i ručni alat

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 9D/18 za javnu nabavku dobara – alat za elektroniku i ručni alat. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 9D/18 Konkursna dokumentacija JN MV 9D/18 – pojašnjenje (30.03.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (18.04.2018. godine) Odluka o obustavi postupka (18.04.2018. godine)

  • 26. MAR '18.

  JN OP 19D/18 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 19D/18 za javnu nabavku dobara – ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal) po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 19D/18 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (12.04.2018. godine) Obavještenje o zaključenom okvirnom sporazumu 1 (19.04.2018. godine) Obavještenje o zaključenom okvirnom sporazumu

  • 23. MAR '18.

  JN OP 16D/18 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 16D/18 za javnu nabavku dobara – lekovi van liste lekova. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 16D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 16D/18 – pojašnjenje (04.04.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (12.04.2018. godine)

  • 22. MAR '18.

  JN OP 14D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 14D/18 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 14D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 14D/18 – izmjena (28.03.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 14D/18 – pojašnjenje (30.03.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 14D/18 – izmjena (30.03.2018. godine)

  • 22. MAR '18.

  JN Oglas za javno nadmetanje – licitacija za otkup rashodovane opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala oglas za javno nadmetanje – licitaciju za otkup rashodovane opreme.

  • 14. MAR '18.

  Plan javnih nabavki za 2018. godinu

  plan javnih nabavki za 2018 godinu 20180314

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas