• 27. MAJA '20.

  JN MV 14D/20 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 14D/20 – dobra – potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN MV 14D/20

  • 27. MAJA '20.

  JN MV 11U/20 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11U/20 – usluge – preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada za period od 12 meseci. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN MV 11U/20 Obaveštenje o produženju roka (28.05.2020.)

  • 20. MAJA '20.

  JN OP 2U/20 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 2U/20 – usluge – servisiranje i popravka medicinske opreme. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Alpha Imaging (20.05.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beolaser – partija 1 (20.05.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Galen Fokus – partija 10 (20.05.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Lab Prova – partija 9 (20.05.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  • 19. MAJA '20.

  JN OP 26D/20 Sanitetski potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 26D/20 – dobra – sanitetski potrošni materijal. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 26D/20

  • 15. MAJA '20.

  JN OP 25D/20 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 25D/20 – dobra – ostali medicinski i laboratorijski materijal za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 25D/20 Konkursna dokumentacija JN OP 25D/20 – izmena (21.05.2020.)

  • 12. MAJA '20.

  JN OP 404-1-110/19-47 Citostatici sa Liste B i Liste D Liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-47 – dobra – citostatici sa Liste B i Liste D Liste lekova – ponovljeni postupak. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pahrma (ugovor br. 2)

  • 12. MAJA '20.

  JN MV 13D/20 Toneri, ribon trake i fotokonduktori

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 13D/20 – dobra – toneri, ribon trake i fotokonduktori, po partijama, za period do 12 meseci. Odluka o obustavi postupka – partije 2/9 i 10 (12.05.2020.) Odluka o dodeli ugovora – partije 1/2/3/4/5/6/7/8/9 i 10 (13.05.2020.)

  • 06. MAJA '20.

  JN OP 5U/20 Usluge obezbeđenja

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 5U/20 – usluge – usluge obezbeđenja – sprovođenja mera protivpožarne zaštite i obezbeđenja za period do 12 meseci. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 5U/20

  • 06. MAJA '20.

  JN OP 404-1-110-19-84 Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-84 – dobra – lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenics Pahrma (ugovor br. 1)

  • 06. MAJA '20.

  JN OP 24D/20 Rezervni deo za UZ aparat Hitachi Avius

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 24D/20 – dobra – rezervni deo za UZ aparat Hitachi Avius. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 24D/20

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas