• 06. JAN '23.

  Plan javnih nabavki za 2023. godinu

  Plan javnih nabavki za 2023. godinu

  • 21. SEP '22.

  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

  • 25. AVG '22.

  Plan nabavki za 2022. godinu (sa izmenama i dopunama)

  Plan nabavki za 2022. godinu (sa izmenama i dopunama)

  • 06. JAN '22.

  Usvojen Plan javnih nabavki za 2022. godinu

  Usvojen Plan javnih nabavki za 2022. godinu

  • 01. FEB '21.

  JN OP 404-1-110-19-25 Graftovi i endovaskularni graftovi sa pratećim potrošnim materijalom

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-3 – dobra – graftovi i endovaskularni graftovi sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Austro Line (ugovor br. 3)

  • 27. JAN '21.

  JN OP 64D/20 Manžetne za brzu nadoknadu tečnosti

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 64D/20 – dobra – manžetne za brzu nadoknadu tečnosti. Obrazac strukture ponuđene cene  

  • 20. JAN '21.

  JN OP 404-1-110-20-41 Lekovi sa liste C liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-46 – dobra – lekovi sa liste C liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Amicus (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 1)

  • 11. JAN '21.

  JN OP 404-1-110-20-46 Lekovi sa liste B i liste D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-46 – dobra – lekovi sa liste B i liste D liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 2)

  • 30. NOV '20.

  JN OP 32D/20 Sanitetski i drugi potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 32D/20 – dobra – sanitetski i drugi potrošni materijal. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Prizma trade (partija 1) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Farmalogist (partija 2) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu –  Premium Surgical Company (partije 5 i 15) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – SN Medic (partije

  • 28. OKT '20.

  JN OP 404-1-110-20-20 Citostatici sa Liste B i Liste D Liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-20 – dobra – citostatici sa liste B i liste D liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sopharma Trading (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Amicus SRB (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Inpharm Co (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777