Odeljenje medikalne onkologije KBC ”Bežanijska kosa” je osnovano 1998. godine u sklopu Klinike za internu medicinu. Klinika za onkologiju je osnovana tokom 2010. godine i od tada ovo odeljenje funkcioniše u sklopu ove klinike.

Na odeljenju rade 4 lekara koji su specijalisti interne medicine, subspecijalisti onkologije i 1 lekar opšte medicine na specijalizaciji iz interne medicine. Naučno zvanje doktora nauka imaju tri lekara.

Svi lekari su članovi Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS) kao i Evropskog udruženja onkologa (ESMO).

Odseci

 • Odsek dijagnostičko-terapijskih konzilijuma

  U ovom odseku obavljaju se ambulantni, kako prvi tako i kontrolni pregledi pacijenata, priprema pacijenata za konzilijarne preglede, konsultativni pregledi na odeljenjima KBC „Bežanijska kosa“.

  Prosečno se na mesečnom nivou obavi oko 250-300 konzilijarnih pregleda, oko 40 pacijenata uputi na radioterapiju u VMA, 35 konsultacija i 440 kontrolnih pregleda.

  Svake nedelje organizuje se rad 5 konzilijuma:

  Konzilijum za maligne bolesti dojke

  Sreda od 11:00 – 12:30 časova

  Članovi konzilijuma:

  • Prof. dr sc. med. Miroslav Granić, onko-hirurg
  • Dr sc. med. Zoran Andrić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr sc. med. Zafir Murtezani, specijalista interne medicine – onkolog
  • Prim dr sc. med. Vladimir Kovčin, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Sanja Kostić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr sc. med. Magdalena Radović, radiolog
  • Dr Nadežda Pavlović, radioterapeut (VMA)
  • Dr Marija Karabašević, radioterapeut (VMA)

  Konzilijum za maligne bolesti kože (melanom)

  Sreda od 12:30 – 13:00 časova

  Članovi konzilijuma:

  • Prof dr sc. med. Dejan Nikolić, onko-hirurg
  • Dr sc. med. Zoran Andrić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr sc. med. Zafir Murtezani, specijalista interne medicine – onkolog
  • Prim. dr sc. med. Vladimir Kovčin, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Sanja Kostić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Nadežda Pavlović, radioterapeut (VMA)
  • Dr Marija Karabašević, radioterapeut (VMA)

  Konzilijum za urološke maligne bolesti

  Sreda od 13:00 časova

  Članovi konzilijuma:

  • Dr Zoran Filipović, urolog
  • Dr sc. med. Zoran Andrić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr sc. med. Zafir Murtezani, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Sanja Kostić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Nadežda Pavlović, radioterapeut (VMA)
  • Dr Marija Karabašević, radioterapeut (VMA)

  Konzilijum za maligne bolesti pluća

  Četvrtak od 12:00 – 13:00 časova

  Članovi konzilijuma:

  • Dr Hidajet Malićević, pneumoftiziolog
  • Dr Zoran Spasić, grudni hirurg
  • Dr sc. med. Zoran Andrić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Sanja Kostić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Bojan Radojičić, radioterapeut (VMA)

  Konzilijum za maligne bolesti gastrointenstinalnog trakta

  Četvrtak od 13:00 – 14:00 časova

  Članovi konzilijuma:

  • Dr sc. med. Blagoje Đukanović, hirurg
  • Dr sc. med. Zoran Andrić, specijalista interne medicine – onkolog
  • Prim. dr sc. med. Vladimir Kovčin, specijalista interne medicine – onkolog
  • Dr Bojan Radojičić, radioterapeut (VMA)

  Informacije za pacijente

  Pravo na pružanje usluga imaju osiguranici Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije.

  Zakazivanje pregleda vrši se lično ili telefonom, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

  Prilikom dolaska na zakazani pregled poneti uput nadležne ustanove (za osiguranike van Beograda neophodno je da uput bude overen u nadležnoj filijali RFZO).

 • Odsek hemioterapije

  Odeljenje raspolaže sa 14 mesta za primenu hemioterapije (po principu dnevne bolnice) i jednom laminarnom komorom za rastvaranje citostatske terapije.

  U ovom odseku obavljaju se prijemi i otpusti pacijenata koji se hospitalizuju u dnevnu bolnicu radi ordiniranja hemioterapije, ali i suportivne terapije kod onkoloških pacijenata.

  Na mesečnom nivou ordinira se prosečno 780 hemioterapija.

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja

Kontakt telefoni

Direktan telefon: (011) 3010 786
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 490
Načelnik: (011) 3010 787
Faks: (011) 3010 789

Korisni linkovi