Poštovani pacijenti,

Zbog prelaska na zakazivanje specijalističkih pregleda putem IZIS-a (Integrisanog Zdravstvenog Informacionog Sistema Srbije, Portal MojDoktor), više nije moguće obaviti zakazivanje pregleda preko sajta ustanove, putem elektronske pošte ili pozivanjem telefonskih brojeva u ustanovi kao što je bilo ranije.

Ispod se nalazi opisan način na koji se vrši zakazivanje i otkazivanje specijalističkih pregleda prema IZIS-u.

Zahvaljujemo pacijentima na razumevanju.
Uprava KBC ”Bežanijska kosa”

Zakazivanje pregleda preko IZIS-a

Prve preglede u ustanovi, kada zbog svojih tegoba prvi put dolazite kod određenog specijaliste, možete da zakažete u svom Domu zdravlja kod Vašeg izabranog doktora.

Specijalistički pregled kod doktora specijaliste ne možete zakazati putem Nacionalnog kontakt centra na broj telefona (011) 362 00 00.

Nakon zakazivanja pregleda, dobićete datum i vreme pregleda, tj. termin, kao i odgovarajući broj, koji trebate da zapišete ili zapamtite, jer Vam kasnije može biti potreban prilikom odlaska kod Vašeg izabranog doktora u Dom zdravlja po uputnicu za pregled.

Otkazivanje pregleda preko IZIS-a

Ukoliko iz bilo kod razloga, u vremenu od zakazivanja pregleda do samog dolaska na pregled, saznate ili utvrdite da niste u mogućnosti da dođete na pregled, isti je potrebno otkazati.

Ukoliko je termin, tj. specijalistički pregled, zakazan kod doktora specijaliste u kliničko-bolničkim centrima na teritoriji grada Beograda, isti morate otkazati u ustanovi u kojoj je pregled zakazan.

Specijalistički pregled zakazan u kliničko-bolničkim centrima ne možete otkazati pozivanjem Nacionalnog kontakt centra na broj telefona (011) 362 00 00.

Kliničko bolnički centri u Beogradu su:

  • Klinički centar Srbije,
  • Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa,
  • Kliničko-bolnički centar Zemun i
  • Kliničko-bolnički centar Zvezdara.

Ukoliko je termin, tj. specijalistički pregled, zakazan kod doktora specijaliste u Domu zdravlja, isti možete otkazati samo pozivanjem broja telefona Kontakt centra Doma zdravlja.

Važna preporuka

Ono što je bitno da se napomene i na šta treba da se obrati posebna pažnja, jeste da ukoliko trebate da otkažete termin, isti mora biti otkazan najkasnije 5 (pet) dana pre dolaska na pregled. Ukoliko ne otkažete termin u predviđenom roku, smatraće se da ste bili na pregledu.

Poštovanjem ove preporuke omogućavate da se Vaš zakazani termin oslobodi za druge pacijente koji čekaju na pregled.

Primjer: Ukoliko Vam je pregled zakazan za 20.04.2017. godine, termin morate otkazati najkasnije do 15.04.2017. godine.

Zakazivanje pregleda putem Nacionalnog kontakt centra

Pozivanjem Nacionalnog kontakt centra, na broj telefona (011) 362 00 00, mogu da se zakažu pregledi, odnosno termini za preglede kod:

  • doktora opšte prakse (izabrani doktor, porodični doktor),
  • stomatologa,
  • pedijatra,
  • ginekologa.

Pozivanjem Nacionalnog kontakt centra na broj telefona (011) 362 00 00 mogu da se otkažu samo pregledi, odnosno termini koji su zakazani preko Nacionalnog kontakt centra.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777