Statutom ustanove se uređuje delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje, poslovanje, uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, zamenika direktora, kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“ – Beograd (u daljem tekstu Kliničko-bolnički centar), u skladu sa zakonom.

Statut ustanove možete da preuzmete sa desne strane.

Preuzimanje dokumenata

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777