Stručni kolegijum je stručno telo Kliničko-bolničkog centra koje razmatra, predlaže i usvaja stručne i doktrinarne stavove.

Stručni kolegijum Kliničko-bolničkog centra čine upravnici klinika i načelnici medicinskih odeljenja i službi Kliničko-bolničkog centra.

Radom stručnog kolegijuma rukovodi direktor Kliničko-bolničkog centra.

Stručni kolegijum sastaje se po potrebi, a saziva ga direktor Kliničko-bolničkog centra.

Stručni kolegijum donosi poslovnik o svome radu.