Bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i disajnih puteva. U okviru odeljenja postoji stacionarni deo, intenzivna respiratorna jedinica, bronhološka služba i kabinet za funkcionalnu dijagnostiku.

U stacionarnom delu i intenzivnoj repiratornoj jedinici se godišnje ispituje i leči oko 900 pacijenata. U kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku godišnje se obavi oko 12.000 ispitivanja plućne funkcije i 1.000 bronhoprovokacijskih i bronhodilatacijskih testova stacionarnim i ambulantnim pacijentima. Savremeno je opremljena bronhološka služba u kojoj se godišnje uradi 1.200 endoskopskih pregleda , od kojih značajan broj pod kontrolom rendgen skopije. Invazivna dijagnostika bolesti pleure – torakocenteza i biopsija pleure, kao i perkutana iglena biopsija perifernih plućnih senki, stalno se radi. Ističemo mogućnost skrininga i rane dijagnostike karcinoma pluća, koja je moguća zahvaljujući savremenoj i jedinstvenoj bronhoskopskoj opremi tipa SAFE, a koju od civilnih ustanova poseduje jedino Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”. Bronhološka služba ove kuće druga je po veličini endoskopska dijagnostička jedinica u zemlji koja obavlja dijagnostiku i za mnoge druge centre. U sastavu pulmološkog odeljenja je i intenzivna respiratorna jedinica koja je kompletno renovirana i opremljena.

Odseci

 • Odsek kliničke pulmologije

 • Odsek za funkcionalnu-respiratornu dijagnostiku

  Radno vreme službe je od 07:00 – 15:00 časova.

 • Odsek za bronhološku dijagnostiku

  Savremeno je opremljena služba u kojoj se godišnje uradi oko 1200 endoskopskih pregleda.

  Zahvaljujući savremenoj i jedinstvenoj bronhoskopskoj opremi pruža mogućnost skrininga i rane dijagnostike karcinoma pluća.

  • Zakazivanje itervencije radnim danima, od 08:00 – 14:00 časova, lično. Obavezno poneti snimak/snimke pluća.
  • Izdavanje rezultata radnim danima od 12:00 – 14:00 časova.
 • Odsek respiratorne-intenzivne jedinice (JIL nivo 2)

  Raspolaže sa osam (8) postelja. U okviru ove jedinice se sprovode metode neinvazivne i invazivne mehaničke ventilacije.

 • Odsek za „medicinu spavanja“

Usluge

Načelnik i glavna sestra odeljenja