Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističko-konsultativne preglede na Klinici za internu medicinu, od 2014. godine po novoj sistematizaciji radi kao jedno odeljenje.

Odseci

 • Odsek za prijem na stacionarno lečenje i zbrinjavanje urgentnih stanja

  Odsek za zbrinjavanje hitnih stanja radi prema rasporedu dežurnih ustanova grada Beograda, svaki drugi dan, a za kardiologiju svakodnevno 24 časa.

  Pacijenti koji se primaju u bolnicu, po zakazanom terminu, moraju da u Odseku za prijem na stacionarno lečenje i zbrinjavanje urgentnih stanja prođu proceduru za prijem pacijenata na stacionarno lečenje, kako medicinsku, tako i administrativnu.

  Prilikom dolaska u bolnicu pacijenti su u obavezi da na dan prijema ponesu sa sobom:

  1. Overen uput izabranog lekara za bolničko lečenje na području filijale ili overen uput od komisije matične filijale (ukoliko pacijent nije beogradski osiguranik).
  2. Overenu zdravstvenu knjižicu.
  3. Ličnu kartu ili pasoš.
  4. Za prijem u bolnicu, koji je elektivan i zakazan u određenom terminu, potrebno je da pacijent donese prethodnu medicinsku dokumentaciju.
  5. Sredstva za ličnu higijenu.
  6. Pidžamu.
  7. Papuče.

   

  Napomena: Hitna medicinska pomoć se pruža sa ili bez uputa izabranog lekara, kao i u slučaju kada lice nije u mogućnosti da podnese dokaz o postojanju zdravstvenog osiguranja.

 • Odsek za specijalističko-konsultativne preglede

  Zakazivanje pregleda se, u odseku za specijalističko konsultativne preglede (poliklinika), može vršiti svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova, na šalterima ili telefonom

  • Za zakazivanje prvog specijalističko-konsultativnog pregleda obavezno je od izabranog lekara doneti odgovarajući uput za specijalistički pregled, koji će vam prema zakonskoj regulativi biti zakazan u okviru 30 dana.
  • Svi dopunski i kontrolni pregledi, unutar 6 meseci, se obavljaju sa istim uputom.

  U okviru odseka nalaze se sledeće specijalističke ambulante:

  Alergološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem najčešćih alergoloških stanja i bolesti u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 622
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 207

  Hematološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem hematoloških oboljenja u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 609
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 214

  Kardiološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja srca i krvnih sudova u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 643
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 230, 231

  Pulmološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i disajnih u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 643
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 230, 231

  Gastroenterološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja gastroenteroloških poremećaja i bolesti u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 600
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 218

  Endokrinološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u ambulantnim uslovima.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 602
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 208
  Mobilni: (064) 811 4243

  Reumatološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem degenerativnih bolesti reumatskog porekla i sistemskih bolesti vezivnog tkiva isključivo u ambulantnim uslovima i konsultativno za hospitalizovane bolesnike na drugim kliničkim odeljenjima ustanove.

  Preglede obavlja dr Gordana Bogdanović, lekar specijalista fizikalne medicine – reumatolog.

  Konsultativne preglede bolesnika sa sistemskim reumatskim bolestima obavlja Naučni savetnik dr sc. med. Ljudmila Stojanović, specijalista interne medicine – reumatolog.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 600
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 208

  Konsultativna služba za neurologiju i psihijatriju sa neurofiziološkim kabinetom se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema, kao i mentalnih poremećaja, prvenstveno kod bolesnika hospitalizovanih u ovoj ustanovi, ali i kod bolesnika upućenih od strane lekara drugih specijalnosti, u ambulantnim uslovima.

  U okviru ove službe funkcioniše i neurofiziološki kabinet u kome se rade elektromioneurografski pregledi (EMNG). Klinička elektromioneurografija je visoko specijalizovana metoda ispitivanja perifernog nervnog sistema i mišića. Bolesnike na ovaj pregled mogu da upute lekari specijalisti neurologije, neurohirurgije, fizijatrije, ortopedije i reumatologije. Pregledi se zakazuju sa prethodnom medicinskom dokumentacijom, jer se na osnovu toga određuju potrebni testovi i predviđa trajanje pregleda.

  Direktan telefon: (011) 3010 790

  Oftalmološka ambulanta se bavi dijagnostikom i lečenjem očnih bolesti u ambulantnim uslovima i konsultativno za hospitalizovane bolesnike. Oftalmološka ambulanta poseduje projektor za određivanje vizusa, biomikroskop, aplanacioni tonometar, direktni i indirektni oftalmoskop, keratometar po Javal-u, perimetar po Goldman-u i drugo.

  U ovoj ambulanti se mogu obaviti različite dijagnostičke i terapijske procedure:

  • Provera vidne oštrine,
  • Subjektivno i objektivno određivanje korekcije,
  • Merenje očnog pritiska,
  • Dijagnostika i lečenje oboljenja prednjeg segmenta oka (glaukom, zapaljenjski procesi itd.),
  • Pregled očnog dna, kao i
  • Testovi u sklopu dijagnostikovanja sistemskih bolesti.

  Na pregled se može doći na zahtev lekara specijaliste, uz uput izabranog lekara.

  Prednost imaju hospitalizovani pacijenti!

  Preglede obavljaju specijalisti oftalmologije.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 643
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 230, 231

  Dermatovenerološka ambulanta obavlja kliničke preglede iz oblasti bolesti kože i polnih bolesti.

  Opremljena je za dijagnostiku gljivičnih i bakterijskih oboljenja kože, a u saradnji sa alergološkom ambulantom obevljaju se i testiranja za reakciju rane preosetljivosti, na inhalatorne i nutritivne alergene.

  Ambulanta je opremljena dermatoskopom za pregled mladeža, a svake godine učestvuje i u kampanji udruženja Euromelanoma.

  U ambulanti se sprovodi lečenje hroničnih rana primenom odgovarajućih obloga i kompresivne terapije.

  Ambulanta je opremljena za korišćenje radiotalasnog aparata i tečnog azota, kojima uklanjamo virusne bradavice, kondilome i seboroične keratoze.

  Pregledi se ne zakazuju, ali je potrebno imati odgovarajući uput izabranog lekara, sa propratnom dokumentacijom (laboratorijske analize, spisak lekova koje pacijent redovno koristi, kao i terapije, koju je koristio za lečenje oboljenja, zbog koga se i javlja na pregled, kao i ostale specijalističke nalaze, ako ih ima).

  Intervencije radiotalasima i tečnim azotom se zakazuju, a nakon obavljenog specijalističkog pregleda u ambulanti.

  Dermatovenerološka ambulanta se nalazi u prizemlju zgrade Poliklinike KBC „Bežanijska kosa“.

  Direktan telefon: (011) 2095 641, 2095 643
  Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 230, 231

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja