Poštovane koleginice i kolege,

Prijave za prisustvovanje simpozijumima su zatvorene.

Hvala na interesovanju!

Organizacioni odbor

Mesto i datum održavanja simpozijuma

Simpozijum Interne klinike – Edukacioni simpozijum Interne klinike
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
16.04.2018. godine

Simpozijum hirurške klinike – Stremljenja u hirurgiji
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
17.04.2018. godine

Simpozijum Dijagnostičkog imidžing centra – Novine u radiologiji
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
18.04.2018. godine

Simpozijum Odeljenja kardiologije – Aritmije u akutnom koronarnom sindromu
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
19.04.2018. godine

Simpozijum onkološke klinike – Remodelovanje onkoloških terapijskih pristupa u eri inovatinih lekova
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
20.04.2018. godine

Simpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara – Edukacioni simpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara
Mesto održavanja:
KBC “Bežanijska kosa”, amfiteatar
Datum održavanja:
23.04.2018. godine