Izaberite jedan ili više simpozijuma kojima želite da prisustvujete:
Simpozijum Interne klinike – Novine u dijagnostici i terpaiji interne klinikeSimpozijum Zajedničkih medicinskih službi – Dani Bežanijske Kose - Zajedničke medicinske službeSimpozijum Hirurške klinike – Novine u hirurgijiSimpozijum Odeljenja kardiologije – Savremeni dijagnostičko-terpaijski pristup u kardiologijiSimpozijum Onkološke klinike – Novi onkološki terapijski pristupi u uslovima primene inovativnih lekovaSimpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara – Komunikacija u zdravstvu-Snaga reči