• 17. JULA '19.

  JN MV 14U/19 Usluge održavanja telekomunikacionog sistema AVAYA sa rekonfiguracijom sistema

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 14U/19 – usluge – usluge održavanja telekomunikacionog sistema AVAYA sa rekonfiguracijom sistema. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 14u/19

  • 16. JULA '19.

  Javno nadmetanje – licitacija za otkup otpadnog kartona i papira

  KBC ”Bežanijska kosa” je objavljuje prodaju otpadnog kartona i papira (putem prikupljanja ponuda elektronskim putem). Predmet prodaje je razni otpadni karton i papir, prikupljen u KBC „Bežanijska kosa“. Poziv za učestvovanje u licitaciji (16.07.2019.)

  • 16. JULA '19.

  JN MV 24D/19 Papirna galanterija

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 24D/19 – dobra – papirna galanterija. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 24D/19

  • 16. JULA '19.

  JN OP 26D/19 Respiratori za mehaničku ventilaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 26D/19 – dobra – respiratori za mehaničku ventilaciju (5 kom.). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 26D/19

  • 09. JULA '19.

  JN MV 13U/19 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 13U/19 – usluge – preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada za period od 12 meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 13U/19 Konkursna dokumentacija JN MV 13U/19 – pojašnjenje (12.07.2019.) Odluka o dodeli ugovora (22.07.2019.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru (13.08.2019.)

  • 09. JULA '19.

  JN OP 24D/19 Sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 24D/19 – dobra – sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju (po partijama). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 24D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 24D/19 – izmena 1 (19.07.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 24D/19 – izmena 2 (19.07.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 24D/19 – pojašnjenje (19.07.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 24D/19

  • 27. JUNA '19.

  JN MV 23D/19 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 23D/19 – dobra – potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 23D/19 Odluka o dodeli ugovora (25.07.2019.)

  • 27. JUNA '19.

  JN MV 12U/19 Održavanje i provera gasnih instalacija (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakum)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 12U/19 – usluge – održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakum). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 12U/19 Odluka o dodeli ugovora (25.07.2019.)

  • 27. JUNA '19.

  JN OP 25D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 25D/19 – dobra – medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 25D/19 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 1 – partije 9 i 10 (15.08.2019.) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 2 – partije 23 i 24 (15.08.2019.) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 3 – partije

  • 18. JUNA '19.

  JN OP 23D/19 Nabavka napitaka za reprezentaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 23D/19 – dobra – nabavka napitaka za reprezentaciju (po partijama). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 23D/19

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas