• 08. MAJA '19.

  JN MV 16D/19 Sitni inventar za zanatske radove

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 16D/19 – dobra – sitni inventar za zanatske radove. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 16D/19 Odluka o obustavi postupka (17.05.2019.)

  • 08. MAJA '19.

  JN MV 8U/19 Servisiranje službenih vozila

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8U/19 – usluge – servisiranje službenih vozila za period od 12 meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8U/19 Odluka o obustavi postupka (06.06.2019.)

  • 04. APR '19.

  JN OP 1R/19 Ugradnja automatske rampe sa pratećom opremom

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 1R/19 – radovi – ugradnja automatske rampe sa pratećom opremom. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 1R/19

  • 25. MAR '19.

  JN MV 12D/19 Nabavka rezervnog dela za cistoskop

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 12D/19 – dobra – nabavka rezervnog dela za cistoskop. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 12D/19 Odluka o obustavi postupka (09.04.2019. godine)

  • 20. MAR '19.

  JN OP 5D/19 Citostatici sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 5D/19 – dobra – citostatici sa D liste lekova. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – partije – 1/3/4/5/6 i 7 (20.03.2019.)

  • 20. MAR '19.

  JN OP 4D/19 Lekovi sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4D/19 – dobra – lekovi sa D liste lekova. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – partije – 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18 i 19 (20.03.2019.)

  • 20. MAR '19.

  JN OP 12D/19 Spirometar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 12D/19 – dobra – medicinska oprema – spirometar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 12D/19

  • 20. MAR '19.

  JN OP 15D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 15D/19 – dobra – medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 15D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 15D/19 – izmena (20.03.2019.) Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu (08.05.2019.)

  • 20. MAR '19.

  JN MV 13D/19 Vođica za biopsiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 13D/19 – dobra – medicinski potrošni materijal – vođica za biopsiju. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 13D/19

  • 20. MAR '19.

  JN OP 13D/19 Mrežice i ostali ugradni materijal u hirurgiji

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 13D/19 – dobra – mrežice i ostali ugradni materijal u hirurgiji, po partijama (za period do godinu dana). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 13D/19

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas