• 03. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-20-32 Balon kateteri za 2020. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-32 – dobra – balon kateteri za 2020. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Interfortas Medical (03.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Stars Medical (03.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Biotec Medical (18.09.2020.)

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-20-31 Koronarni stentovi za 2020. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-31 – dobra – koronarni stentovi za 2020. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Gosper (02.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Medtronic Srbija (02.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Soul Medical (15.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 1 – Medica Linea (15.09.2020.) Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-19-91 Implantati za prelome butne kosti i potkolenice

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-91 – dobra – implantati za prelome butne kosti i potkolenice. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zorex Pharma (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Narcissus (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Narcissus (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zorex Pharma (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Makler (ugovor

  • 02. SEP '20.

  JN OP 404-1-110-19-100 Lek fitomenadion (vitamin K1)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-100 – dobra – lek fitomenadion (vitamin K1) 2 mg i 10 mg. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma (ugovor br. 3)

  • 07. AVG '20.

  JN OP 28D/20 Rezervni delovi za MR Avantio Dot

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 28D/20 – dobra – postupak za nabavku rezervnih delova za MR Avantio Dot, proizvođača Siemens. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

  • 09. JULA '20.

  JN MV 15D/20 Materijali za održavanje higijene

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/20 – dobra – materijali za održavanje higijene. Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBC Promet 

  • 09. JULA '20.

  JN OP 404-1-110-20-3 Originalni i inovativni lekovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-3 – dobra – originalni i inovativni lekovi. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Roche (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Roche (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Adoc (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Amicus SRB (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Amicus SRB

  • 02. JULA '20.

  JN OP 34D/20 Citostatici sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 34D/20 – dobra – citostatici sa D liste lekova (za period do godinu dana). Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst (16.07.2020.) Konkursna dokumentacija – izmena (16.07.2020.) Obaveštenje o produženju roka Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Amicus Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Amicus Obaveštenje o zaključenom

  • 02. JULA '20.

  JN OP 30D/20 Medicinski gasovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 30D/20 – dobra – medicinski gasovi. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Messer Obaveštenje o zaključenom ugovoru Messer

  • 29. JUNA '20.

  JN OP 27D/20 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 27D/20 – dobra – lekovi van liste lekova (lonsurf – trifluridin + tipiracil, ftbl). Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Phoenix Pharma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Phoenix Pharma

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777