• 26. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-19-27 Koronarni stentovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-27 – dobra – koronarni stentovi. Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 3 – Amicus (26.06.2020.)

  • 26. JUNA '20.

  JN MV 6D/20 Laringoskop sa špatulama Macintosh i McCoy

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 6D/20 – dobra – laringoskop sa špatulama Macintosh i McCoy. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN MV 6D/20 Konkursna dokumentacija JN MV 6D/20 – izmena Obaveštenje o produženju roka Odluka o dodeli ugovora – partije 1 i 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partije 1 i 2

  • 26. JUNA '20.

  JN OP 29D/20 Nabavka napitaka za reprezentaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 29D/20 – dobra – nabavka napitaka za reprezentaciju, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 29D/20

  • 25. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-20-2 Lekovi sa liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-2 – dobra – lekovi sa liste lekova. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vega (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eco Trade (ugovor br. 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Pfizer (ugovor br. 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Inpharm (ugovor br.

  • 22. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-19-38 Implanti za kukove i kolena

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-38 – dobra – implanti za kukove i kolena. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Makler – partija 23 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Orthoaid – partija 16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Prospera i Makler – partije 4, 10 i 13 (ugovor br. 6) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Magna Pharmacia – partije 1/9/14/27 i 32 (ugovor br. 6)

  • 19. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-20-4 Laboratorijski reagensi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-20-4 – dobra – laboratorijski reagensi (izuzev za transfuziju). Obaveštenje o zaključenom ugovoru Galen Fokus – partije 213 i 214 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC – partija 206 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Yunycom – partija 10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eurodijagnostika (ugovor br. 6) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Euromedicina (ugovor br.

  • 17. JUNA '20.

  Javno nadmetanje – licitacija za otkup otpadnog jestivog ulja

  KBC ”Bežanijska kosa” je objavljuje prodaju otpadnog jestivog ulja (putem prikupljanja ponuda elektronskim putem). Predmet prodaje je otpadno jestivo ulje, prikupljen u KBC „Bežanijska kosa“. Poziv za učestvovanje u licitaciji (17.06.2020.)

  • 16. JUNA '20.

  Javno nadmetanje – licitacija za otkup raznog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je objavljuje prodaju raznog otpada (putem prikupljanja ponuda elektronskim putem). Predmet prodaje je razni otpadni materijal, prikupljen u KBC „Bežanijska kosa“. Poziv za učestvovanje u licitaciji (16.06.2020.)

  • 11. JUNA '20.

  JN MV 12U/20 Održavanje IT opreme i rezerni delovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 12U/20 – dobra – održavanje IT opreme i rezerni delovi. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN MV 12U/20

  • 11. JUNA '20.

  JN OP 404-1-110-19-6 Balon kateteri za 2019. godinu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 404-1-110-19-6 – dobra – balon kateteri za 2019. godinu. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medtronic Srbija d.o.o. (ugovor br. 6) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Aptus Obaveštenje o zaključenom ugovoru Aptus Obaveštenje o zaključenom ugovoru Biotec Medical (ugovor br. 3) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea (ugovor br. 4)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777