• 20. MAR '19.

  JN OP 14D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu kardiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 14D/19 – dobra – medicinski potrošni materijal za interventnu kardiologiju. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 14D/19

  • 19. MAR '19.

  JN OP 10D/19 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 10D/19 – dobra – laboratorijski  reagensi i potrošni materijal (po partijama za period do 12 meseci). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 10D/19

  • 11. MAR '19.

  JN MV 10D/19 Potrošni zanatski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 10D/19 – dobra – potrošni zanatski materijal. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 10D/19 Konkursna dokumentacija JN MV 10D/19 – izmena (20.03.2019.) Obaveštenje o produženju roka (20.03.2019.)

  • 11. MAR '19.

  JN OP 2U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme proizvođača Philips

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 2U/19 – usluge – servisiranje i popravka medicinske opreme proizvođača Philips (za period do dvanaest meseci). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 2U/19

  • 11. MAR '19.

  JN OP 4U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4U/19 – usluge – servisiranje i popravka medicinske opreme za period do godinu dana (po partijama). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4U/19 Konkursna dokumentacija JN OP 4U/19 – izmena (17.03.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 4U/19 – pojašnjenje (17.03.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 4U/19 – prečišćeni tekst

  • 11. MAR '19.

  JN MV 8D/19 Rezervni deo za RTG aparat VISION U

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8D/19 – dobra – rezervni deo za RTG aparat VISION U (podni stativ sa nosačem RTG cevi i flet panel detektora za RTG aparat), sa ugradnjom i kalibracijom. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8D/19

  • 07. MAR '19.

  JN OP 11D/19 Sanitetski potrošni materijal – dezinfekciona sredstva

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 11D/19 – dobra – sanitetski potrošni materijal – dezinfekciona sredstva (za period do godinu dana). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 11D/19 Konkursna dokumentacija JN OP 11D/19 – izmena (17.03.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 11D/19 – pojašnjenje (17.03.2019.) Konkursna dokumentacija JN OP 11D/19 – prečišćeni tekst (17.03.2019.) Obaveštenje

  • 06. MAR '19.

  JN MV 11D/19 Potrošni materijal i rezervni delovi za računarsku opremu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11D/19 – dobra – potrošni materijal i rezervni delovi za računarsku opremu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 11D/19

  • 28. FEB '19.

  JN OP 5U/19 Servisiranje i popravka aplikatora aparata za terapiju bola

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 5U/19 – usluge – servisiranje i popravka aplikatora aparata za terapiju bola. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 5U/19

  • 25. FEB '19.

  JN OP 3U/19 Servis i održavanje CT Briliance 64-Philips

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 3U/19 – usluge – servis i održavanje CT Briliance 64-Philips za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 3U/19

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas