• Radovi na uređenju ulaznog paviljona

    KBC „Bežanijska kosa“ se pridružila aktivnostima Valade Srbije i Ministarstva zdravlja u obnavljanju zdravstvenih ustanova. Ustanova je pokrenula radove oko uređenja ulaznog paviljona i pomoćnih objekata izradom fasade, izolacije i krova.

    Ustanova planira da nastavi sa obnavljanjem i sređivanjem bolničkog kompleksa, a sve sa ciljem i željom pružanja što kvalitetnijih uslova i usluga našim pacijentima.