• Forum: Kako živeti sa malignom bolešću

  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u subotu, 28.11.2015. godine sa početkom u 11 časova, u amfiteatru Narodne biblioteke organizuje forum sa nazivom „KAKO ŽIVETI SA MALIGNOM BOLEŠĆU“.

  Forum je namenjen onkološkim pacijentima, članovima njihovih porodica i prijateljima, ali i zdravstvenim radnicima koji se u svom radu susreću sa onkološkim pacijentima.

  Ulaz je slobodan, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

  Teme:

  1. Kako živeti sa malignom bolešću – Nataša Marković, dipl. defektolog
  2. Značaj pravilne ishrane kod pacijenata sa malignom bolešću – Anđelka Ranković, viši strukovni nutricionista-dijetetičar
  3. Ostati u kondiciji tokom i nakon završenog lečenja – Dušanka Čupić, viši fizioterapeut

   

  Moderatori: Mr sc. med. Ana Jovićević i Mr sc. def. Svetlana Berat


  Kliknite ovde za program simpozijuma u PDF formatu.


  Tokom foruma pacijenti i članovi porodica će imati mogućnost da nauče više o tome kako da žive sa malignom bolešću, kako da se ponašaju tokom i nakon završenog lečenja, isprave pogrešna shvatanja i zablude o malignoj bolesti, otklone svoje strahove vezane za bolest, nauče kako da se pravilno hrane, redovno vežbaju, dovoljno spavaju, odmaraju i kreativno koriste slobodno vreme, aktivno učestvuju u donošenju odluka o lečenju, ostvare prava iz socijalnog osiguranja, uključe u rad Udruženja pacijenata i Radne grupe za podršku pacijenata pri Institutu.

  Forum organizuju Radna grupa za podršku pacijentima i Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta, popularno među pacijentima kao savetovalište.

  Radna grupa za podršku pacijentima formirana je 2007.godine i čine je onkološki pacijenti, predstavnici različitih udruženja pacijenata i stručnjaci Instituta. Ciljevi Radne grupe su unapređenje položaja pacijenata u Institutu i zdravstvenom sistemu, poboljšanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima i unapređenje kvaliteta života obolelih. Ove ciljeve Radna grupa ostvaruje kroz informisanje pacijenata o malignim oboljenjima, lečenju, rehabilitaciji, palijativnom zbrinjavanju i prevenciji malignih oboljenja, kroz jačanje društvene osetljivosti za onkološke pacijente, njihove probleme i kroz zalaganje za bolje uslova za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju onkoloških bolesnika.

  U Institutu u okviru Savetovališta rade stručnjaci različitih profila (defektolog, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, medicinska sestra, kao i lekari različitih specijalnosti) koji već sedamnaest godina pružaju veliku podršku pacijentima i članovima njihovih porodica kroz multidisciplinarni pristup.

  Tokom predavanja pacijenti i članovi porodica će imati prilike da razmene i iskustva sa osobama koje su se izborile sa malignim oboljenjima, čuju njihova iskustva i diskutuju o tome.

  Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju Forumu.
  Dobrodošli su i stručnjaci koji dolaze u kontakt sa pacijentima obolelim od malignih bolesti.
  Ulaz je slobodan.

  Sve informacije možete dobiti na telefon Savetovališta Instituta – 011.2067.158
  Kontakt osoba: Mr sc. def. Svetlana Berat, Načelnik Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju