• 25. JULA '17.

  JN OP 33D/17 Medicinska oprema (respirator)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 33D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (respirator). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 33D/17 Odluka o dodjeli ugovora (07.09.2017. godine) Obavješteenj o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 25. JULA '17.

  JN OP 4R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4R/17 za javnu nabavku radova – radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4R/17 Konkursna dokumentacija JN OP 4R/17 – pojašnjenje (16.08.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (07.09.2017. godine)

  • 21. JULA '17.

  JN OP 42D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 42D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 42D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 42D/17 – pojašnjenje (28.07.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 42D/17 – izmjene i dopune (28.07.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (14.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom

  • 21. JULA '17.

  JN OP 41D/17 Medicinski gasovi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 41D/17 za javnu nabavku dobara – medicinski gasovi. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 41D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 41D/17 – izmjene i dopune (01.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 41D/17 – pojašnjenje (01.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 41D/17 – prečišćeni tekst (01.08.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (01.09.2017. godine)

  • 21. JULA '17.

  JN MV 25D/17 Gorivo

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 25D/17 za javnu nabavku dobara – gorivo (evro dizel, motorni benzin i tečni naftni gas), za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 25D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 25D/17 – pojašnjenje (21.07.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (27.07.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 25D/17 –

  • 17. JULA '17.

  JN OP 40D/17 Ugradni materijal u hirurgiji

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 40D/17 za javnu nabavku dobara – ugradni materijal u hirurgiji, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 40D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 40D/17 – pojašnjenje (04.08.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (11.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (25.08.2017. godine) Obavještenje

  • 17. JULA '17.

  JN MV 19U/17 Održavanje i popravka opreme u vešeraju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 19U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje opreme u vešeraju, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 19U/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (20.07.2017. godine) Izmjena konkursne dokumentacije (20.07.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (20.07.2017. godine) Obavještenje o produženju roka za podnošenje ponude (20.07.2017.

  • 17. JULA '17.

  JN MV 23D/17 Sredstva za održavanje higijene

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 23D/17 za javnu nabavku dobara – Sredstva za održavanje higijene, po partijama, za period od 12 mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 23D/17 Odluka o dodjeli ugovora (04.08.2017. godine)

  • 14. JULA '17.

  JN MV 18D/17 Razni sitan inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 18D/17 za javnu nabavku dobara – razni sitan inventar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 18D/17 Odluka o dodjeli ugovora (14.08.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (14.08.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (15.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (23.08.2017. godine)

  • 14. JULA '17.

  JN MV 16U/17 Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 16U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 16U/17 Odluka o dodjeli ugovora (27.07.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (04.08.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas