• 22. SEP '17.

  JN OP 54D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 54D/17 za javnu nabavku dobara – implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi), po partijama, za period do tri mjeseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 54D/17 Odluka o dodjeli ugovora (10.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (16.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (20.10.2017. godine)

  • 20. SEP '17.

  JN MV 22U/17 Usluge mobilne telefonije

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 22U/17 za javnu nabavku usluga – usluge mobilne telefonije. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 22U/17 Konkursna dokumentacija JN MV 22U/17 – pojašnjenje (22.09.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 22U/17 – izmjena (22.09.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 22U/17 – prečišćeni tekst (22.09.2017. godine)

  • 18. SEP '17.

  JN OP 53D/17 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 53D/17 za javnu nabavku dobara – prehrambeni proizvodi, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 53D/17 Konkursna dokumetnacija JN OP 53D/17 – pojašnjenje (22.09.2017. godine) Konkursna dokumetnacija JN OP 53D/17 – pojašnjenje (02.10.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (02.10.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (23.10.2017.

  • 09. SEP '17.

  JN OP 51D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 51D/17 za javnu nabavku dobara – ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal), po partijama za period do tri meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 51D/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (16.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (16.10.2017. godine)

  • 08. SEP '17.

  JN OP 8U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 8U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka medicinske opreme, po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 8U/17 Odluka o dodjeli ugovora (29.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (06.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (11.10.2017. godine)

  • 07. SEP '17.

  JN MV 31D/17 Sredstva za održavanje higijene

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 31D/17 za javnu nabavku dobara – sredstva za održavanje higijene, po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 31D/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine)

  • 06. SEP '17.

  JN OP 49D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 49D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 49D/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (26.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (30.11.2017. godine)

  • 04. SEP '17.

  JN MV 30D/17 Potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 30D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX„, po partijama za period do devet mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 30D/17 Odluka o dodjeli ugovora (19.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (27.09.2017. godine)

  • 04. SEP '17.

  JN OP 50D/17 Sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 50D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX„, po partijama za period do devet mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 50D/17 Odluka o dodjeli ugovora (22.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (02.10.2017. godine)

  • 01. SEP '17.

  JN MV 24D/17 Uniforme za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 24D/17 za javnu nabavku dobara – uniforme za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 24D/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas