• 27. DEC '17.

  JN OP 92D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 92D/17 za javnu nabavku dobara – ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal), po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 – pojašnjenje (12.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 – izmjena (12.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN

  • 22. DEC '17.

  JN OP 90D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 90D/17 za javnu nabavku dobara – implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi), po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 90D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 90D/17 – izmjena (28.12.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 90D/17 – prečišćeni tekst (28.12.2017. godine) Odluka o zaključenju

  • 22. DEC '17.

  JN OP 86D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 86D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 86D/17 Odluka o dodjeli ugovora (23.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (07.02.2018. godine)

  • 15. DEC '17.

  JN OP 89D/17 Kateter za renalnu denervaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 89D/17 za javnu nabavku dobara – kateter za renalnu denervaciju, za period do tri mjeseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 89D/17 Odluka o dodjeli ugovora (16.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (18.01.2018. godine)

  • 15. DEC '17.

  JN OP 87D/17 Hirurški šavni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 87D/17 za javnu nabavku dobara – hirurški šavni materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 87D/17 Odluka o dodjeli ugovora (16.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (07.02.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (07.02.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 3 (08.03.2018. godine)

  • 13. DEC '17.

  JN MV 25U/17 Osiguranje imovine i zaposlenih

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 25U/17 za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i zaposlenih. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 25U/17 Konkursna dokumentacija JN MV 25U/17 – izmjena (14.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (26.01.2018. godine)

  • 12. DEC '17.

  JN MV 46D/17 Hirurške uniforme, platno i komprese

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 46D/17 za javnu nabavku dobara – hirurške uniforme, platno i komprese. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 46D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 46D/17 – pojašnjenje (14.12.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (03.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (18.01.2018. godine)

  • 11. DEC '17.

  JN MV 45D/17 Bolnički inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 45D/17 za javnu nabavku dobara – bolnički inventar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 45D/17 Odluka o obustavi postupka (21.12.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (21.12.2017. godine)

  • 08. DEC '17.

  JN OP 83D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 83D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju, po partijama, za period do šest meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 83D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 83D/17 – pojašnjenje (21.12.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (29.12.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (29.12.2017. godine)

  • 05. DEC '17.

  JN PP 3U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 3U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000, za period do godinu dana. Obavještenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija JN PP 3U/17 Odluka o dodjeli ugovora (12.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (10.01.2018. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas