• 12. DEC '17.

  JN MV 46D/17 Hirurške uniforme, platno i komprese

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 46D/17 za javnu nabavku dobara – hirurške uniforme, platno i komprese. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 46D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 46D/17 – pojašnjenje (14.12.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (03.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (18.01.2018. godine)

  • 11. DEC '17.

  JN MV 45D/17 Bolnički inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 45D/17 za javnu nabavku dobara – bolnički inventar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 45D/17 Odluka o obustavi postupka (21.12.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (21.12.2017. godine)

  • 08. DEC '17.

  JN OP 83D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 83D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju, po partijama, za period do šest meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 83D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 83D/17 – pojašnjenje (21.12.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (29.12.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (29.12.2017. godine)

  • 05. DEC '17.

  JN PP 3U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 3U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000, za period do godinu dana. Obavještenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija JN PP 3U/17 Odluka o dodjeli ugovora (12.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (10.01.2018. godine)

  • 02. DEC '17.

  JN MV 42D/17 Bolnički inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 42D/17 za javnu nabavku dobara – bolnički inventar (dušeci, paravan, transportni krevet). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 42D/17

  • 02. DEC '17.

  JN MV 41D/17 Rezervni delovi za medicinsku opremu i potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 41D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni delovi za medicinsku opremu (manžetne za pritisak za pacijent monitor CMS-9000, ExG Yoke – nosač za EEG, EOG, EMG sa setom elektroda) i potrošni materijal (kartonski ulošci). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 41D/17

  • 02. DEC '17.

  JN MV 40D/17 Sitni medicinski inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 40D/17 za javnu nabavku dobara – sitni medicinski inventar (hirurški instrumenti, epifaringealna i laringealna ogledala, držač za ogledala, aspiracione cevčice, ambu baloni, digitalni tenziometri). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 40D/17

  • 01. DEC '17.

  JN OP 78D/17 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 78D/17 za javnu nabavku dobara – prehrambeni proizvodi, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 78D/17 Odluka o dodjeli ugovora (16.01.2018. godine) Odluka o obustavi postupka (16.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (13.02.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (13.02.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 3 (27.02.2018.

  • 01. DEC '17.

  JN OP 77D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 77D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 77D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 77D/17 – izmjena (07.12.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.01.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (09.01.2018. godine)  

  • 01. DEC '17.

  JN OP 12U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 12U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka medicinske opreme, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 12U/17 Odluka o obustavi postupka (27.12.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (27.12.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (29.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (09.01.2018. godine) Obavještenje

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas